En femtedel af eleverne på de frie grundskoler går på en religiøs skole

Især de katolske skoler har fået mange nye elever de sidste fem år

D 16. december 2016

Pressemeddelelse

20 procent af de elever, som går på en fri grundskole, har valgt en med et religiøst værdigrundlag – altså en kristen, en jødisk, en muslimsk eller en katolsk skole.

Og det er rigtig godt, at der er skoler til de forskellige trosretninger, siger formanden for Frie Skolers Lærerforening (FSL), Uffe Rostrup:

»De frie skoler er et tilbud til familier, som ønsker andre værdier eller en anden pædagogik end den, folkeskolen tilbyder, og det nyder de forskellige trossamfund godt af. De kan lave skoler, som passer til deres religion«, siger Uffe Rostrup.

Han peger på, at de frie grundskoler oplevede en voldsom elevtilgang, da folkeskolen for flere årtier siden skruede ned for kristendomsundervisningen:

»Det viser, hvor tæt en sammenhæng der er mellem skolevalg og tro«, siger han.

Katolske skoler vokser mest
De religiøse skolers andel på 20 procent har ligget stabilt de sidste fem skoleår, men der er sket store forskydninger mellem de forskellige trosretninger. Det viser en analyse, som Frie Skolers Lærerforening (FSL) har lavet på baggrund af tal fra Undervisningsministeriets databank og Danmarks Statistik.

I løbet af de sidste fem skoleår er antallet af elever på de kristne skoler steget med 11 procent, de muslimske skolers elevtal er vokset med 12 procent, mens de katolske skoler stormede frem med 21 procent flere elever. De frie grundskoler voksede generelt med 14 procent i samme periode.

Så mens både de muslimske og de kristne skoler vokser mindre end gennemsnittet, sikrer de katolske skolers store fremgang, at de religiøst definerede skoler fortsat tæller en femtedel af alle eleverne på de frie grundskoler.

Ikke alt er holdning
FSL-formand Uffe Rostrup mener, at der er flere forklaringer på forskydningerne:

»De katolske skolers succes skyldes næppe, at der bliver mange flere katolikker i Danmark. Jeg tror, at mange vælger dem, fordi de er kendt som gode og stabile boglige skoler. De kristne og de muslimske skoler er mere typiske holdningsskoler«, siger han.

At de frie grundskoler alt i alt vokser med 14,2 procent, skyldes ifølge Uffe Rostrup, at mange kommuner udpiner folkeskolen:

»De frie skoler får flere elever, når kommunerne ikke sikrer et godt lokalt skoletilbud – det viser al erfaring. Og i øjeblikket svigter mange kommuner på det punkt«, siger Uffe Rostrup.

Skolernes elevtal
Der går godt 9000 elever på katolske grundskoler, over 7000 på kristne skoler og 4000 på muslimske skoler.

Note: Som religiøse skoler medregnes i denne statistik kun skoler, der har et eksplicit religiøst udgangspunkt. Det vil sige skoler, som enten nævner religionen i deres værdigrundlag eller deres formål og skoler, som er medlemmer af en af de religiøst definerede skoleforeninger (for eksempel Foreningen af Katolske Skoler eller Foreningen af Kristne Friskoler).

Pressebillede

Kontaktpersoner

Monica Lendal Jørgensen

Formand for Frie Skolers Lærerforening

Kontaktoplysninger

Tlf.: 27 58 13 84

Mikkel Hvid

Kommunikationschef

Kontaktoplysninger

Tlf.: 22 68 00 99