LærerLog En ny måde

at være solidarisk på

Efterskolelærer Bjarne Hjort Jensen registrerer sin arbejdstid, og det er blevet daglig rutine. Han gør det både for sin egen og kollegernes skyld

Bjarne Hjort Jensen har lige mikset fem af sine elevers musiknumre i studiet hjemme i privaten. Inden han klapper sin Macbook sammen, åbner han appen LærerLog og registrerer de timer, han brugte på arbejdet. Bjarne Hjort Jensen er musik- og matematiklærer på Femmøller Efterskole. Han har været ansat på skolen i 20 år, de seneste 15 år har han været tillidsrepræsentant.

Man skulle tro, at netop han ved, præcis hvor lang tid det tager ham at løse forskellige opgaver, og det gør han såmænd også. Men, siger han, et er at vide, hvor meget tid man bruger på opgaverne – noget andet er at kunne dokumentere det samlede antal timer, man bruger på sit arbejde. Og her hjælper LærerLog.

Appen afløser overenskomsten
LærerLog er en app, Frie Skolers Lærerforening (FSL) har udviklet for at hjælpe medlemmerne med at holde styr på tidsforbruget. I appen registrerer du den tid, du bruger på din undervisning, din forberedelse, møder, særlige opgaver og hverv. Som matematiklærer kunne Bjarne Hjort Jensen nok finde ud af at tælle på anden vis, men registreringerne og graferne i LærerLog bruger han og kollegerne som dokumentation i den løbende dialog med ledelsen om arbejdstid og arbejdsmængden.
Bjarne Hjort Jensen og kollegerne på Femmøller Efterskole begyndte at registrere timer efter lockouten og Lov 409.

 »Vi var nødt til at agere på en ny måde, da store dele af overenskomsten blev fjernet i 2013. For efter at ledelsen har fået mulighed for at forme tjenestetiden, gør den det også«, siger Bjarne Hjort Jensen.

(Læs videre under boksen)

BJARNES TIP TIL LÆRERLOG

  • Læg dit skema ind i appen, så snart du får det
  • Registrer hver dag – og mindst en gang om ugen – forberedelse, møder med videre
  • Hold en tæt dialog med din leder, hvis du er på timerammer
  • Tal løbende med dine kolleger om jeres timeforbrug
Forskel på skoler
Bjarne Hjort Jensen understreger, at LærerLogs funktion og betydning afhænger af, hvilken skole man arbejder på, og af, hvordan arbejdstiden på skolen planlægges. Men selv om behovet for tidsregistrering er større i nogle sammenhænge end i andre, er der ifølge Femmøller-læreren
gode grunde til at registrere tidsforbruget, uanset hvor du arbejder: 

»På de skoler, hvor der ikke er sat timetal på timerammen, er det endnu mere vigtigt end hos os, hvor vi har taget udgangspunkt i den ordning, vi havde før lockouten«, pointerer han.

»Og hvis man for eksempel arbejder på en grundskole med fuld tilstede værelse, kan LærerLog hjælpe med at synliggøre over for ledelsen, om de timer, der er afsat til forberedelse, møder og så videre, rent faktisk slår til«, tilføjer han.

På samme måde kan de indsamlede data bruges som forhandlingsudspil, når der skal forhandles om en lokalaftale. I den anden grøft peger han på efterskolerne, hvor arbejdstiden svinger meget hen over skoleåret, og hvor reglen om 26 fridage i kvartalet nemt bliver overtrådt i perioder med turnéer og lignende. Men registrerer du dine opgaver i LærerLog, advarer appen, hvis du glemmer at holde dine fridage.

»Jeg plejer at sige, at en overenskomst er en solidarisk måde at lave en arbejdstidsaftale på. Nu er de fleste af de gamle arbejdstidsregler faldet bort, og hvis vi stadig vil være solidariske med hinanden, kan vi kvalificere dialogen med ledelsen ved at registrere det faktiske timeforbrug, sammenligne og komme med et fælles udspil«, siger Bjarne Hjort Jensen. 

På Femmøller Efterskole registrerer to tredjedele af lærerne deres timer i LærerLog.

Også for ildsjæle
Bjarne Hjort Jensen indrømmer, at den daglige registreringsrutine kan være lidt besværlig i starten. Sådan er det med alle rutiner. Men ifølge efterskolelæreren kan LærerLog godt forenes med en fri skolelærers dna.

Lærerne er super ansvarsfulde mennesker, som brænder for deres arbejde. Og det kan man sagtens gøre uden at arbejde en masse timer, ud over det man får løn for


Bjarne Hjort Jensen fortsætter: 
»Hvis du ikke løbende holder styr på dit timeforbrug, kan det være svært at påvise og forlange overtidsbetaling. Her er LærerLog et super godt redskab. Det er det også ved den løbende dialog med ledelsen om behovet for justeringer af din opgaveoversigt«, siger han.

Sådan fungerer LærerLog

  • Som medlem af Frie Skolers Lærerforening (FSL) får du gratis og automatisk adgang til LærerLog.
  • Som i en kalender beskriver LærerLog alle dine arbejdsopgaver. Derudover viser LærerLog, hvor mange timer du har brugt i forhold til planen (beskæftigelsesgraf), og den kan vise dig, hvor meget tid du bruger på de forskellige opgavetyper.
  • Du kan styre LærerLog fra din computer og fra din smartphone.
  • Du kan synkronisere oplysningerne i LærerLog med forskellige webbaserede kalendere til din smartphone og din computer.
  • I kan på skolen indlæse et fælles skema i LærerLog, så der bliver mindre arbejde for dig.
  • Når du har lagt dine opgaver og dit skema ind i programmet, beregner LærerLog dit undervisningstillæg, det advarer dig, når du har for få fridage. LærerLog viser også, når du er i overtid, og det registrerer alle dine opgaver, så du kan have en god og konkret dialog med din leder om dine opgaver og dit tidsforbrug.