Medlemskursus 2024: Sådan skaber du stærkere fællesskaber som lærer

Dato og tid
7. november 2024 09:30 til
8. november 2024 13:00
Tilmeldingsfrist
24-09-2024 23:55:00
Sted
Hornstrup Kursuscenter
Kirkebyvej 33 7100 Vejle
Arrangør
Frie Skolers Lærerforening
Tlf: 87469110 - Mail: tilmelding@fsl.dk
Pris
Gratis (Depositum refunderes ved deltagelse eller rettidigt afbud senest 6 uger før) : DKK 400

Oplevelsen af at høre til et fællesskab er afgørende for alle menneskers triv-sel. Det gælder ikke mindst skoleelever, der er omgivet af komplekse sociale dynamikker mange timer om dagen. Desværre oplever alle elever ikke, at de hører til i klassens og skolens fællesskaber. 
På årets åbne medlemskursus sætter vi derfor fokus på. hvordan vi som lærere kan skabe adgang for alle til skolens fællesskaber.

På kurset anskuer vi tematikken fra flere vinkler:

  • Du lærer at identificere og hjælpe elever på kanten af fællesskaberne
  • Du får et nyt og spændende redskab til at etablere trygge fællesskaber
  • Du kommer hjem med værktøjer til at skabe en klassekultur, der understøtter venskaber
Deltagelse er gratis for medlemmer af Frie Skolers Lærerforening.
 

Program:

  • "Fra fravær til fællesskab – Hvad kan skolen gøre?" Oplæg v/Gro Emmertsen Lund
Flere og flere børn og unge har et bekymrende højt skolefravær. Hvad skubber dem ud af skolen, og hvordan hjælper vi dem tilbage? De spørgsmål vil Gro Emmertsen Lund, der er forsker og forfatter til bogen 'Fra fravær til fællesskab’, gøre os klogere på i dette oplæg, der også forsøger at svare på: Hvilke tidlige tegn kan du som lærer lægge mærke til? Og hvordan samarbejder du med forældrene til et barn med bekymrende fravær?
 
  • "Inkluderende fællesskaber i kreative rum" Workshop v/Opgang 2 
Du inviteres ind i dramaturgiens verden, for at opleve den frisættende og fællesskabsdannende kraft, som teatret rummer. Gennem teoretisk indflyvning og involverende dramaøvelser får du redskaber, du kan bruge aktivt i arbejdet med at etablere trygge fællesskaber og skabe grobund for elevernes identitetsudvikling. Workshoppen er særligt relevant for lærere på mellemtrin og udskoling.
 
  • "Lær vensomhed og slet ensomhed" Oplæg v/ Anne Søgaard
Børn kan lære næsten alt, når de føler sig trygge og betydningsfulde, har venner og glæder sig til at komme i skole: Vensomhed handler om at skabe en kultur, der fremmer venskaber. Som lærere har vi et ansvar for at sikre, at alle klassens elever bliver set, hørt og bekræftet i, at de bidrager positivt og er vigtige for fællesskabet. Anne Søgaard sætter i sit oplæg fokus på, hvordan du skaber trygge børnefællesskaber.
 

… og det får du også på medlemskurset
Du møder gode kolleger fra hele landet og fra de andre frie skoleformer. Det er to dage med lækker mad, godt selskab og mange grin. Kurset afholdes på Hornstrup Kursuscenter, hvor du indlogeres på eneværelse. 

Skynd dig at melde dig til. Der er et begrænset antal pladser, og de bookes efter først til mølle-princippet. Deltagelse er gratis og forbeholdt medlemmer af Frie Skolers Lærerforening.

Depositum refunderes efter deltagelse - eller rettidig framelding senest 6 uger inden.

Dato og tid
7. november 2024 09:30 til
8. november 2024 13:00
Tilmeldingsfrist
24-09-2024 23:55:00
Sted
Hornstrup Kursuscenter
Kirkebyvej 33 7100 Vejle
Arrangør
Frie Skolers Lærerforening
Tlf: 87469110 - Mail: tilmelding@fsl.dk
Pris
Gratis (Depositum refunderes ved deltagelse eller rettidigt afbud senest 6 uger før) : DKK 400