Kredsgeneralforsamling

Dato og tid
9. april 2025 15:30 til
9. april 2025 19:15
Tilmeldingsfrist
26-03-2025 12:00:00
Sted
Vartov
Farvergade 27 1463 København K
Arrangør
Frie Skolers Lærerforening
Tlf: 87469110 - Mail: tilmelding@fsl.dk
Pris
Standard: DKK 0
Dagens program: 
Kaffe og kage v ankomst
15.30-16.30: Fagpolitisk nyt v. Foreningens næstformand Rikke Josiasen 
16.30-18.30: Kredsgeneralforsamling
18.30: Middag

KREDSGENERALFORSAMLING i kreds 7

Dagsorden til generalforsamlingen er i henhold til vedtægterne:

 1. Valg af dirigent og stemmetællere.
 2. Valg af referent.
 3. Fastsættelse af forretningsorden.
 4. Kredsbestyrelsens beretning ved kredsbestyrelsesformanden.
 5. Regnskabsaflæggelse ved kredsens økonomiansvarlige.
 6. Indkomne forslag.
 7. Valg af kredsformand og kredsnæstformand
 8. Valg af kredsbestyrelsesmedlemmer og suppleanter.
 9. Valg af to revisorer og to revisorsuppleanter.
 10. Fastsættelse af budget.
 11. Eventuelt.

Det vil være muligt at afhente bestilte lærerkalendre til dette arrangement.

Dato og tid
9. april 2025 15:30 til
9. april 2025 19:15
Tilmeldingsfrist
26-03-2025 12:00:00
Sted
Vartov
Farvergade 27 1463 København K
Arrangør
Frie Skolers Lærerforening
Tlf: 87469110 - Mail: tilmelding@fsl.dk
Pris
Standard: DKK