Generalforsamling og TR efteruddannelse

Dato og tid
10. april 2025 15:00 til
11. april 2025 13:00
Tilmeldingsfrist
07-03-2025 22:55:00
Sted
Dan-Hostel
Skovvej 46 5300 Kerteminde
Arrangør
Frie Skolers Lærerforening kreds 5
Tlf: 28925511 - Mail: rbe@fsl.dk
Pris
Standard: DKK 0
Kredsbestyrelsen i Frie Skolers Lærerforening kreds 5 inviterer hermed til generalforsamling/spisning torsdag d. 10/4 og TR efteruddannelsesdag fredag d. 11/4.
 
Torsdag:
Kl. 15.00 - kl. 15.30 Kaffe
Kl. 15.30 - kl. 17.30 Nyt fra det politiske landskab v. FSL´s formand Monica Lendal
Kl. 17. 30 Generalforsamling
Kl. 18.30 Aftensmad, hyggeligt samvær m.m.
 
Mulighed for overnatning for tillidsrepræsentanter og suppleanter.

Fredag:
Kl. 8 Morgenmad
Kl. 9 FSL´s konsulent, Bettina Nielsen, vil give dig som TR/TR-S en gennemgang af de dilemmaer du møder som TR/TR-S når en kollega er sygemeldt.
Hvad sker der, når en kollega sygemeldes, og hvordan kan du som til-lidsrepræsentant støtte op om din sygemeldte kollega?
Vi gennemgår de spilleregler, der gælder, når en kollega sygemeldes.
Hvornår er man syg? 
Kan skolen kræve, at man udarbejder vikarmateriale, kommer til en samtale eller afleverer en lægeerklæring?
Og hvad er din rolle, hvis du er bisidder til en sygesamtale?
Hvad må man, når man er syg? Må man tage på ferie, søge job, tage i svømmehallen?
Er det dyrt for skolen, at en lærer er syg?
Kan den sygemeldte blive opsagt?
Og hvad hvis den pågældende ikke længere kan arbejde fuld tid? Spørgsmålene er mange, men heldigvis er svarene lige så mange.
 
Kl. 12 Frokost og afrejse
Dato og tid
10. april 2025 15:00 til
11. april 2025 13:00
Tilmeldingsfrist
07-03-2025 22:55:00
Sted
Dan-Hostel
Skovvej 46 5300 Kerteminde
Arrangør
Frie Skolers Lærerforening
Tlf: 87469110 - Mail: tilmelding@fsl.dk
Pris
Standard: DKK