Kredsnyhedsbrev, februar 2021

Nyhedsbrev til medlemmer af kreds 8 i Frie Skolers Lærerforening. Udgivet den 1. februar 2021.

D 1. februar 2021

af Lykke Svarre, Formand for kreds 8

Kære medlem,

Med de nye mutationer i omløb kom det nok ikke helt bag på os, at skolerne ikke åbner den 8. februar, men at vi i stedet må tage endnu en tørn med virtuel nødundervisning frem til den 28. februar. Tiden må vise, hvorvidt 0.-4. klasse må komme fysisk tilbage i skole før da.

 

Det skal være trygt at gå på arbejde

I mellemtiden arbejdes der i FSL på højtryk i forhold til at få klare retningslinjer for, hvilke rammer vi som lærere kan vende tilbage til på skolerne, når de åbner. Centrale områder er: Fokus på afstand, fokus på faste grupper og så få kontaktflader som muligt, rengøring, testmuligheder samt fortsat nødundervisning, så der er plads til elevers og læreres trivsel.

 

Husk at det er nødundervisning

Kært barn har mange navne, så nødundervisning går også under betegnelserne onlineundervisning, virtuel undervisning, fjernundervisning m.m. På mange af vores skoler har ledelsen, modsat i foråret, i denne omgang af lockdown valgt at undervisningen i højere grad kører efter elevernes almindelige skemaer, så flere af jer oplever mindre frihed til at tilpasse den virtuelle nødundervisning efter behov, trivsel, mulighedernes kunst mv. Nu hvor perioden forlænges, er det væsentligt at I på skolen revurderer, hvorvidt I har brug for at justere på nødundervisningens indhold, struktur og tid, så både lærere, elever og forældre kan trives i det. Et udvalg i Undervisningsministeriet arbejder i øjeblikket på, hvordan kravene til de afsluttende prøver bliver lempet – måske bliver nogle/alle aflyst. Vi får se. OK21. Som delforlig til

 

OK21

ligger allerede arbejdstidsaftalen på vores område, der efter 7 lange år reguleret efter Lov409 giver os frihed til at vende tilbage med aftalte forhold, hvor tillidsrepræsentanten på din skole igen får langt mere indflydelse på at lave god skole i samarbejde med ledelsen. Vi går fra ledelsesret til ledelsespligt. Det er en enig kredsbestyrelse, der bakker op om aftalen, og vi glæder os til det virtuelle orienteringsmøde for TR i kredsen den 1. marts og derefter for alle medlemmer. Arbejdstidsaftalen er en del af OK21, så den kommer til urafstemning sammen med de øvrige forlig som indgås ved OK21. Da riget fattes penge, har ingen af parterne i OK21 de helt store forventninger til udfaldet. På begge sider af bordet er man interesseret i et mindeligt forløb.

 

Corona – gode råd til undervisning

Jeg kan anbefale EMU’s site, Corona – Gode råd til undervisning | emu danmarks læringsportal, til inspiration og råd i forbindelse med retningslinjer for skolehverdagen under Covid-19, fjernundervisning inkl. klasseledelse samt om fællesskab og social trivsel.

 

Mange vinterhilsner

Lykke Svarre, Kredsformand i kreds 8

Kommende begivenheder

11-02-2021

Minikursus: Få et online-didaktisk løft kl. 17-19

Tilmelding: https://fsl.nemtilmeld.dk/779/

 

01-03-2021

TR-møde: Orientering om Arbejdstidsaftalen + gruppedrøftelse i kreds-netværk.

Tilmelding er på vej.

 

07-04-2021

Kl. 13.30-16.30: Efteruddannelse for TR om TR’s relationelle kompetencer Kl.

17-19: Kredsgeneralforsamling i kreds 8, Metalskolen Jørlunde

Vigtig meddelelse

Tjek en bred vifte af lærerkurser for dig her: https://www.fsl.dk/kurser/