Voldgift: Tillidsrepræsentanten skal have besked om afskedigelse

Hvis Moderniseringsstyrelsen havde fået ret, ville det vanskeliggøre tillidsrepræsentantens arbejde.

D 27. juni 2018

af Mikkel Hvid, Kommunikationschef

Den faglige voldgift gav de statslige lønmodtagere ret i en sag mod Moderniseringsstyrelsen. Voldgiften fastslår i sin afgørelse, at arbejdsgiveren skal orientere tillidsrepræsentanten, når en medarbejder afskediges eller påtænkes afskediget. Og voldgiften præciserer, at tillidsrepræsentanten skal have navnet på den person, arbejdsgiveren vil afskedige.

Moderniseringsstyrelsen nægtede i to sager at udlevere navne på medarbejdere, der skulle afskediges. Styrelsen forklarede, at udleveringen ville stride mod persondataloven.

Men den begrundelse afviser den faglige voldgift, og voldgiften indskærper, at tillidsrepræsentanten skal have besked ikke bare om, at der skal ske afskedigelse, men også om, hvem af kollegerne det drejer sig om.

Jette Morsing, der er forhandlingschef i Frie Skolers Lærerforening, er godt tilfreds med afgørelsen:
»Afgørelsen betyder, at tillidsrepræsentanten og fagforeningen kan hjælpe og støtte medarbejderne i den svære situation, de står i. Og det er jo det, vi skal. Vi og vore tillidsrepræsentanter kan kun gøre vores arbejde, hvis vi ved, hvem ledelsen vil afskedige. Heldigvis giver voldgiften os ret«.

deltag i debatten