Voldgift dømmer BUPL ude af de frie skolers klasseværelser

Understøttende undervisning, tolærerordninger og pædagoger i børnehaveklassen arbejder på FSL’s overenskomst – det er lærerarbejde

D 20. december 2017

af Mikkel Hvid, Kommunikationschef

En faglig voldgift har netop afgjort, at BUPL ikke har noget at gøre i de frie skolers klasseværelser. Det pædagogiske arbejde med eleverne er lærerarbejde, og det foregår på Frie Skolers Lærerforenings overenskomst. Punktum. Så klar er voldgiftens afgørelse.

Formanden for Frie Skolers Lærerforening, Uffe Rostrup, er glad for afgørelsen:

»Afgørelsen bekræfter vores fortolkning af overenskomsterne«, siger han.

Afgørelsen betyder blandt andet, at pædagoger, som hjælper i børnehaveklasserne, skal ansættes og aflønnes som børnehaveklasseledere. De må ikke arbejde i børnehaveklassen på BUPL’s overenskomst.

Og hvis pædagoger er assistenter, andenlærere, yder understøttende undervisning eller fungerer som hjælpere for lærerne, så skal de være ansat på læreroverenskomsten – også i børnehaveklassen.

Undtagelsen er praktisk medhjælp til enkeltelever. Hvis en handicappet elev har brug for praktisk hjælp til at komme frem og tilbage eller til at bladre i bogen, er det ikke nødvendigvis lærerarbejde.  

Voldgiftens konklusion understøtter afgørelsen i den såkaldte skoleassistentsag fra 2013. Også her blev det fastslået, at alt arbejdet med eleverne på de frie skoler er lærerarbejde, og det skal foregå på Frie Skolers Lærerforenings overenskomst.

For Frie Skolers Lærerforening har afgørelsen stor betydning, siger Uffe Rostrup:

»Det er helt afgørende, at vi står vagt om lærerarbejdet på de frie skoler. Vi har en funktionsoverenskomst. Det betyder, at lærerarbejdet er defineret af, hvad vi laver, og ikke af, hvilken uddannelse vi har. Så uanset om man er tømrer, pædagog, jurist eller lærer, så skal man have lærervilkår, i det man træder over dørtærsklen til lærerværelset. Det bekræfter voldgiftens afgørelse.”

Uffe Rostrup understreger, at pædagogerne stadig er velkomne på de frie skoler:

»Det er de selvfølgelig. Vi har ikke noget uddannelseskrav på de frie skoler, så det er suverænt skolens ledelse og bestyrelse, som afgør, hvem der underviser på de frie skoler – men det skal ske på lærervilkår«.

deltag i debatten