Viceforstander til MOS: Tag ansvar for lønnen på de frie skoler

Viceforstander Søren Dolmer har sendt et brev til Moderniseringsstyrelsen. Han er utilfreds med, hvordan systemet virker

D 24. februar 2017

af Mikkel Hvid, Kommunikationschef
Fair lærerløn

Det er både irriterende og frustrerende, at Moderniseringsstyrelsen ikke sikrer, at lønnen på de frie skoler ligger på niveau med folkeskolens. Det mener viceforstander Søren Dolmer fra Farsø Efterskole.

Han har sendt et brev til Moderniseringsstyrelsen, hvor han giver udtryk for sin frustration. Brevet er cc’et til både Efterskoleforeningen og Frie Skolers Lærerforening (FSL).

Decentral løn fylder
Søren Dolmer mener, at de frie skoler skal udbetale urimeligt store summer i decentral løn for at komme på folkeskolelønniveau:

»Det handler ikke længere om nogle få tusinde kroner i kvalifikationstillæg. Det er store beløb, vi sidder med. Og jeg synes, at Moderniseringsstyrelsen ved de centrale forhandlinger bør sikre, at lønnen kommer på niveau«, siger Søren Dolmer.

Det giver en række problemer, at det er skolerne og de decentrale forhandlinger, som skal sikre lønparalleliteten, mener Søren Dolmer:

»Det giver usikkerhed for den enkelte lærer, og det er bøvlet for skolen«.

Samtidig skaber det konkurrenceforvridning, når nogle frie skoler udbetaler en løn langt under de andres skolers:

»Så breder der sig et billede af de frie skoler som et lavtlønsområde, og det kan ingen være tjent med. Men Moderniseringsstyrelsen er enten ligeglad, eller også sover den i timen«, siger han.

Lønnen står på hovedet
Søren Dolmer har i to tilfælde haft lønproblemet helt inde på livet. Som bestyrelsesmedlem og kasserer for en nystartet friskole var han med, da de skulle ansætte en ny skoleleder. De fandt en folkeskolelærer til jobbet, men han ville gå ned i løn, hvis ikke skolebestyrelsen gav et engangsvederlag. Søren Dolmer siger:

»Der er noget, som vender på hovedet, når en folkeskolelærer går ned i løn, hvis han bliver ansat som leder på de frie skoler«.

Vi må have klare tal
Løngabet blev også tydeligt under de decentrale lønforhandlinger på Farsø Efterskole. Søren Dolmer var rimelig overbevist om, skolen udbetalte en god løn. Men tillidsrepræsentanten havde brugt FSL’s lønsammenligner, og den viste noget andet:

»Jeg var ved at falde ned af stolen, da jeg så tallene. De ville betyde, at jeg skulle hæve den decentrale løn med fem procentpoint – eller 20.000 kr. per medarbejder«.

Via en bekendt i den kommunale lønforvaltning fik Søren Dolmer verificeret FSL’s tal, og Farsø Efterskole har hævet lønningerne, så de er på niveau. Men det viser, at lønningerne på de frie skoler sakker bagefter. Løngabet på de 20.000,- var opstået i løbet af bare to år. Det lægger et pres på de lokale lønforhandlinger. Og så illustrerer det et tredje og afgørende problem: Det er helt urimeligt, at Moderniseringsstyrelsen ikke sørger for, at skolerne har en pålidelig statistik:

»Det stiller os i en dårlig forhandlingsposition, når tillidsrepræsentanterne og FSL har noget, som vi ikke har«, siger han. Han understreger, at FSL’s tal efter hans opfattelse var retvisende.

FSL’s formand, Uffe Rostrup, er enig i Søren Dolmers kritik. Og han håber, at andre også andre skoleledere vil være med til at tage lønproblemet op over for Moderniseringsstyrelsen og skoleforeningerne.

deltag i debatten