Vi udstiller ikke de frie skoler med lønkampagnen, det gør lønnen i sig selv

For en uges tid siden lancerede vi hjemmesiden fairlærerløn.dk, som er tapetet bag 2. etape af vores lønkampagne, der for alvor startede efter sommerferien. Sammen med hjemmesiden har vi lanceret annoncer på Facebook og flere andre onlinemedier, og fra på mandag kan du se busreklamer rundt i hele landet.

D 11. marts 2016

Fair lærerløn

Hvorfor gør vi så alt det? Det er ganske enkelt for at komme længst muligt ud med vores budskab om, at det ville være en god ide, hvis de frie skoler går deres decentrale løn efter i sømmene.

Og lønkampagnen virker. Der er meget stort fokus på løn på de frie skoler for tiden, og det er dejligt at mærke den opmærksomhed, som følger af kampagnen.

Det er ikke alle, der er lige begejstrede. På Danmarks Privatskoleforenings (DP) hjemmeside skrives det bl.a.:

"Danmarks Privatskoleforening har tidligere givet udtryk for vores opfattelse af FSL’s lønkampagner. Vi mener fortsat kampagnen er uhensigtsmæssig, misvisende og udstiller vores skoleområde. DP tager skarpt afstand til FSL’s metoder og vil naturligvis igen tage sagen op med FSL."

Jeg forstår ganske enkelt ikke den indignation, som DP her demonstrerer. Nøgternt betragtet har vi haft det nuværende statslige lønsystem siden 1999. Skoleforeningerne har stort set intet gjort for at hjælpe til med at holde fokus på, at lønnen på det frie skoleområde kunne fortsætte med at være på et sammenligneligt niveau med folkeskolen – en sammenlignelighed, som var til stede i 1999.

At FSL’s lønkampagne udstiller vores område, mener jeg er helt forkert. Det er skoleforeningerne og især enkeltskolerne, som har ansvar for, at vores skolesektor risikerer at blive udstillet. På grundskoleområdet har vi en koblingsprocent. Det betyder, at vi får 73 % af, hvad det koster at have en elev gående i folkeskolen i statstilskud.

Hvis det skal give mening med en koblingsprocent, så må tænkningen være, at udgifterne til at lave skole er nogenlunde identiske, uanset om der er tale om folkeskolen eller de frie skoler. Udgifterne til skoledrift skal ikke være det afgørende for forældrenes valg af skole til deres børn.

Men ret skal også være ret. På Danmarks Privatskoleforenings hjemmeside gøres der i samme opslag opmærksom på, at de ikke bryder som om lønkampagnen, men at man er enig med os i, at privatskolerne bør have en sammenlignelig løn med folkeskolen. Samme budskab kunne man høre på De Kristnes Friskolers årsmøde i lørdags. Og det vil jeg gerne kvittere for. Det er meget positivt, at der er den forståelse fra skoleforeningernes side. Nu skal vi så have holdningen til at brede sig til de enkelte skoler.

I næste uge vil der begynde at køre busser rundt i hele landet med vores kampagne på siderne. Jeg håber, at du vil se dem, fotografere dem og dele billederne på Facebook, meget gerne med hashtagget #fairlærerløn, så vi alle kan følge med.  

Du må også meget gerne dele hjemmesiden fairlærerløn.dk og deltage i vores initiativer på Facebook i det hele taget, så vores kampagne kommer så bredt ud, som overhovedet muligt.

En af vores åbenbaringer med lønkampagnen er, at der ikke sker ret meget på skolerne, når vi i FSL ikke har næsen i sporet og forfølger de lønmæssige åbninger, som findes på skolerne. Og det er, hvad vi gør nu.

Det er ikke lærerne, der med deres løn skal betale for gode forhold på skolerne. Og man skal ikke miste 1 mio. kr. i livsindtægt, fordi man får 1.500 kr. mindre i løn om måneden end en folkeskolelærer. Vi laver et knaldgodt stykke lærerarbejde ude på skolerne, og for det skal vi have en fair lærerløn.

deltag i debatten