Vi skal ikke dumpe seksårige

Et blogindlæg af næstformanden for Frie Skolers Lærerforening Monica Lendal Jørgensen

D 21. juni 2019

af Monica Lendal Jørgensen, Formand for Frie Skolers Lærerforening
Debat

På en række skoler starter eleverne efter sommerferien i bh-klasse på nye vilkår. De skal nu bestå en sprogprøve, hvis de skal have lov til at følges med deres kammerater videre i 1.-klasse. I løbet af bh-klassen får de tre chancer for at bestå sprogprøven, og hvis det ikke lykkes, kan forældrene betale 500 kr. for en uges sommerskole, som igen afsluttes med en prøve. Hvis forældrene ikke sender barnet i sommerskole, må det blive i bh-klassen næste år, og det samme gælder, hvis barnet ikke består prøven efter sommerskolen.

Det værste er ikke de mange ressourcer, der nu skal bruges på at teste eleverne, og som var bedre anvendt til at undervise. Det er heller ikke den forskelsbehandling, som gør, at det udelukkende er det boligområde, som flertallet af klassens elever kommer fra, der afgør, om du er uheldig at gå på en skole med sprogprøver, som gør mest ondt – selv om det er virkelig slemt. Det er ganske enkelt det menneske- og skolesyn, der ligger bag sprogprøver i bh-klassen. I stedet for at se på barnets potentiale for at blive dygtig til at mestre sproget, så sender vi alle elever gennem den samme test med formålet at sortere de ringeste fra. I stedet for at lade lærerne bruge deres professionelle viden til at afgøre, hvad der er bedst for det enkelte barn – herunder om et barn skal vente et år med at starte i 1.-klasse – så lader vi det afgøre af en obligatorisk test, hvor man ikke engang kan være sikker på at kende resultatet, inden man holder sommerferie efter bh-klassen. Det er simpelt hen ikke i orden at lade 6-årige svæve i uvished om, hvorvidt de må fortsætte i skolen med deres klassekammerater, eller om de skal gå i bh-klassen en gang til.

Sprogprøverne indføres fra det kommende skoleår, men allerede i år har man testet systemet på en række skoler, og resultatet viser nu, at en fjerdedel af eleverne ikke ville kunne fortsætte i 1.-klasse, hvis det var alvor. Både de og deres forældre kan trøste sig med, at det først er fra næste år, at man for alvor dumper i bh-klassen, og lærerne kan nu bruge deres tid på at undervise dem, så de kan blive bedre til det sprog, som er så vigtigt for at lære alt andet og for at kunne mestre livet.

Jeg synes, at det er en overvejelse værd, at vi har meget travlt med at sende børnene fra børnehaven og over i skolen så tidligt som muligt, vel vidende at nogen af dem har svært ved at mestre sproget og i det hele taget nok ville have bedre af at vente et år med at begynde i skolen. Og bagefter dumper vi dem i bh-klassen, så de kommer til at gå der i to år.

Jeg mener også, at lovgiverne bør overveje, hvorfor man ikke tør overlade det til lærerne at vurdere, hvad der er bedst for det enkelt barn. Der er ingen lærer, der vil påstå, at det ikke er vigtigt at kunne sproget, men opfattelsen af, at hvis man bare går i BH-klassen en gang til, så forsvinder problemerne, er altså totalt unuanceret. Hvad skulle det dog hjælpe med endnu et år med 3-4 test og risiko for at dumpe. Grisen bliver stadigvæk ikke federe af at blive vejet.

Jeg ville ønske, at lovgiverne ville skrotte de umenneskelige sprogprøver i bh-klassen og lade skolerne bruge ressourcerne på at undervise i forhold til det enkelte barns behov. Selv om intentionerne med loven har været gode, må man gerne blive klogere og overlade ansvaret til de professionelle.

deltag i debatten