Vi sætter fuld fart frem

Et blogindlæg af formanden for Frie Skolers Lærerforening Uffe Rostrup

D 27. august 2018

Debat
Uffes uforbeholdne

Så er vi alle sammen kommet tilbage fra ferie. Du har forhåbentlig haft et rigtig dejlig ferie, hvor du har kunnet slappe af på lige præcis den måde, som du synes er bedst. Og for nogen er det virkelig hårdt at starte, mens andre glæder sig til at komme i gang.

Uanset, så er det nye skoleår kommet i gang, og det er fagforeningsåret også. Og det får en noget usædvanlig start, idet vi den 11. september indleder forhandlinger med Moderniseringsstyrelsen om ny løn og forandringer og måske forenklinger i lønsystemet.

Vi har store forventninger til dette projekt, da vi håber, at Moderniseringsstyrelsen vil medvirke til at skabe konkrete forbedringer i forhold til brugen af det decentrale lønsystem. Ved de to møder, som jeg havde med innovationsminister Sophie Løhde (V) sidste skoleår, mødte jeg i hvert fald en forståelse for, at det kunne være nødvendigt at finde andre måder at indrette lønsystemet på for at få det til at fungere.

Jeg hæfter mig i den forbindelse ved, at samtlige skoleforeninger har givet udtryk for, at de synes, at det er i orden, at Frie Skolers Lærerforening sammenligner lærerlønnen på de frie skoler med lønnen i folkeskolen. Senest – på Folkemødet – meldte Dansk Friskoleforening sig i koret. Så jeg glæder mig rigtigt meget til at tage fat på forhandlingerne, hvor jeg også håber, at vi kan finde en god måde at samarbejde på, så vi kan lægge de sidste 5-8 års krigsretorik bag os og i stedet lave konstruktive og gode løsninger for såvel lærere som skoler.

Vi har også lige lanceret en arbejdstidskampagne. Siden 2014 har lærernes arbejdstid været dikteret af lov 409. Sådan er det – det er jeg ikke forgrint af, men det er sådan det er. Som jeg mange gange har skrevet, så er der meget stor forskel på, hvordan man har indrettet arbejdstiden rundt om på de frie skoler, og det synes jeg faktisk er charmerende. Det er hele den frie skolesektors kendetegn: plads til forskellighed.

Men mønten har desværre en mørk bagside. For der er en del skoler, hvor man ikke har fuld tilstedeværelse, omfattende lokalaftaler eller lederudmeldte timerammer med optælling, som alt sammen er helt i tråd med lov 409. På ret mange skoler har lederen lavet et projekt, som ikke følger lov 409. Projekterne kan være fine og gode, og lærerne kan være glade for dem, men de er ikke inden for rammerne af lov 409. Det skal vi have sat fokus på og ændret.

Det er meget nemt at få de lederskitserede projekter til at blive lovlige – de skal bare forhandles med tillidsrepræsentanten og skrives under. Og det bliver en massiv indsats, som vi kommer til at forestå, og som vi allerede er i gang med.

Første skridt er, at du meget nøje tjekker din arbejdstidsopgørelse – altså opgørelsen, som alle lærere på skolen får – hvor du kan se, hvordan din præsterede arbejdstid for sidste skoleår er opgjort. Der er ingen krav til, hvordan den skal være udformet, men den skal være opgjort for dig specifikt, sådan at du kan se, hvor meget du har arbejdet hver eneste dag hele sidste år. Man skal ikke kunne se, hvad du har lavet, men man skal kunne se, hvor mange timer du har arbejdet hver dag. Det er helt afgørende, da det er årsopgørelsen der afgør, om du skal have udbetalt overtidsbetaling.

Tit så har vi travlt med at fortælle, at vi får mindre i løn end folkeskolen. Men i arbejdstidsopgørelsen ligger der måske også penge og venter på dig. For hvis du har haft overarbejde (vikartimer eller andet), som mangler i din opgørelse, så kan det jo være, at du rent faktisk har penge til gode på skolen.

Så gør dig selv den store tjeneste at tjekke din arbejdstidsopgørelse. Hvis du ikke selv kan gennemskue den, så kan du få hjælp på sekretariatet, hvor du kan smide en mail på arbejdstid@fsl.dk, hvorefter du vil høre fra os.

Så der er fuld fart på – både på skolerne og i foreningen.

deltag i debatten