Vi har brug ro og fordybelse – ikke PISA-chok-behandling

'Rikkes mener' er et blogindlæg af næstformand i Frie Skolers Lærerforening, Rikke Josiasen.

D 6. december 2023

af Rikke Josiasen, Næstformand for Frie Skolers Lærerforening

Ro på – giv os tid til fordybelse.

Det må være den umiddelbare konklusion efter præsentationen af resultaterne fra PISA-undersøgelsen. PISA (Programme for International Student Assessment) er en international undersøgelse af 15-åriges kompetencer i matematik, læsning og naturfag. Og årets rapport viser, at danske skoleelever klarer sig betydelig dårligere i læsning og i matematik end i den seneste PISA-undersøgelse. Andre OECD-lande oplever et tilsvarende dyk

I de sidste mange år har fokus på grundskoleområdet ligget på flere undervisningstimer og flere eksamener. Det har tydeligvis ikke virket. Det skolen har brug for, er ro. Ro til eleverne så de får lært det grundlæggende. Og ro til lærerne, så de igen kan få tid til at forberede god og varieret undervisning.

Hvis vi ikke stiller så mange krav til eleverne, tror jeg, vi vil opleve, at de præsterer bedre. Hvis eleverne får mulighed for fordybelse og modtager god og varieret undervisning, er jeg sikker på, at flere elever vil lære mere i skolen.

Vi skal i skolen satse mere på kvalitet og mindre på kvantitet. Det opnår vi med en kombination af færre mål for eleverne, mere forberedelsestid til lærerne og mulighed for to lærere i klasselokalet.

Trods tilbagegangen er der mange gode ting at finde i denne PISA-rapport. Danske skoler har for eksempel en mere ensartet kvalitet og elevsammensætning end skolerne i OECD i gennemsnit. Og danske skoleelever oplever i høj grad at høre til på skolen. De oplever, at de let får venner, og at deres lærere interesserer sig for deres trivsel.

På trods af nedgang i de danske elevers matematik- og læseresultater scorer de danske elever stadig over gennemsnittet for OECD i alle tre fag. Lad os holde fast i det. Ro på.

deltag i debatten