Vi fik ingen anbefalinger om arbejdstid på grundskoleområdet – så snak fornuftigt sammen lokalt

Et blogindlæg af Uffe Rostrup formand for Frie Skolers Lærerforening om den aktuelle corona-situation.

D 3. april 2020

Corona
Uffes uforbeholdne
Debat

Det, der var rigtigt i går, er ikke nødvendigvis rigtigt i dag. Sådan er det med umådeligt mange ting i denne svære og mærkelige tid, hvor coronavirussen hærger.

Men en ting er den samme, nemlig foreningens rådgivning om tilrettelæggelse af lærernes arbejdstid på de frie grundskoler. For det lykkedes ikke at blive enige med skoleforeningerne på det frie skoleområde om en fælles anbefaling a la den, som vi har lavet med Efterskoleforeningen.

Nogle af os kan huske lærerlockouten i 2013. Og selv om det er længe siden, og situationen på mange måder er anderledes i dag, så kan et af de problemer, som vi havde dengang, opstå igen.

Ligesom den gang så glædede vi os alle sammen til, at vi kunne komme tilbage på skolerne, men da det så endelig skete, så var det på meget forskellige vilkår. På nogen skoler blev lærernes tilbagevenden fejret, men der var også skoler, hvor arbejdsbyrden ved tilbagevenden overskyggede glæden ved faktisk at være tilbage – ganske enkelt fordi nogle skoler forventede, at nu skulle de indhente det tabte, og dermed pålagde de lærerne meget ekstra arbejde. Den situation skal vi forhindre opstår igen.

Jeg havde derfor håbet, at vi havde kunnet præsentere skoleforeningernes og vores fælles bud på, hvordan og i hvilket omfang vi i fællesskab fandt det rimeligt eventuelt at flytte læreropgaver til et senere tidspunkt. Når det nu ikke lykkedes, så er det blevet endnu vigtigere, at tillidsrepræsentanter og skoleledelser holder tæt kontakt og i fællesskab forbereder lærernes tilbagevenden til skolerne.

Det er vigtigt for mig at betone, at vi alle skal medvirke til at få tingene til at glide i den situation, som vi står i.  Vi skal ikke gå i små sko – lad småtingene passere.

Vi famler alle sammen efter gode løsninger i denne svære tid. Så vi skal hjælpe hinanden med at få tingene til at fungere. Men det skal på den anden side ikke være sådan, at I pludselig skylder skolen 50-100 timer, som så skal afvikles oven i et normalt fuldtidsskema, når I vender tilbage. Der skal være forståelse og fornuft hos både lærere og ledere i denne situation. Det er en rigtig svær balance at gå, for det arbejde, der er alt for meget for nogen, kan være en bagatel for andre.

Jeg vil derfor bede jer om at give foreningen besked, hvis jeres skoles ledelse i større omfang begynder at flytte arbejdsopgaver fra den 30. marts og fremefter til et senere tidspunkt, så vil vi forsøge at hjælpe med den udfordring.

Jeg håber fortsat, at du passer godt på dig selv, dine kære og ikke mindst dine elever i denne tid, hvor det kan være vanskeligt at vide, hvad morgendagen bringer.

deltag i debatten