Vi arbejder med … corona!

Et blogindlæg af Uffe Rostrup, formand for Frie Skolers Lærerforening.

D 15. december 2020

Uffes uforbeholdne
Debat

Smittetallene i Danmark når dag for dag nye højder. Landet er delvist nedlukket, og der er indført nødundervisning for 5.- til 10.-klasse i hele landet.

Samtidig med den foruroligende situation stiger utrygheden på skolerne. Og hvad gør Frie Skolers Lærerforening egentlig for at beskytte lærerne mod corona på arbejdspladserne i den situation? Det spørgsmål har jeg og foreningen fået en del gange den sidste uges tid.

Mange medlemmer er bekymrede, men der er også mange, der egentlig bare ønsker at få lov at holde skole, som de plejer. Og det splitter lærerværelserne op, og nu deler det også vandene i foreningen.

I Frie Skolers Lærerforening har vi under hele pandemien bevidst fulgt de sundhedsfaglige og -politiske anbefalinger. Vi er lærere ikke læger, og vi må derfor forlade os på, at sundhedsmyndighederne, som rådgiver regeringen, ved, hvad de gør. På baggrund af de sundhedsmæssige råd og anbefalinger tager regeringen og Folketinget hele tiden beslutninger om, hvordan disse råd og anbefalinger skal udmøntes, og her gør vi i den grad vores holdning klar, ligesom vi gør en forskel.

For det kan godt være, at skolerne skal holdes åbne, men det skal ske på en måde, så de ansatte trygt kan gå på arbejde, og sådan er det ikke i øjeblikket. Derfor arbejder vi i øjeblikket målrettet på, at der kommer klare tilkendegivelser om, hvordan man skal lave skole i tiden omkring jul.

I det hele taget arbejder vi, ligesom vi har gjort det, siden pandemien brød ud, på, at de meget løse anbefalinger, der gælder på skoleområdet, erstattes af klare retningslinjer, som skolerne skal følge. Kun på den måde kan vi fjerne slagsmålene fra den enkelte skole. Centralt fastsatte retningslinjer vil gøre det lettere at agere både som leder og lærer.

I øjeblikket er der desværre en del både efterskoler og grundskoler, der i ramme alvor planlægger juleafslutninger for såvel elever som forældre eller på tværs af klasser eller holddannelser. Andre planlægger julegudstjenester. Begge dele strider klart mod anbefalingerne fra Undervisningsministeriet. Ministeriet mener, at den slags arrangementer ikke skal finde sted. Derfor vil vi i foreningen meget gerne hjælpe med at give din eller dine kollegers bekymring videre til ministeriet, hvis du arbejder på en skole, der har disse planer om store arrangementer i den kommende uges tid. Det er ganske enkelt utrygt med det smittetryk, som man oplever mange steder i landet, at afholde sådanne arrangementer, og skolerne skal afholde sig fra disse arrangementer. Hvis din skole planlægger arrangementer, som du mener strider mod anbefalingerne og sundhedsmyndighedernes retningslinjer, så send en mail til os – så giver vi informationerne videre til ministeriet selvfølgelig anonymt. Du kan skrive til fsl@fsl.dk.

I sidste uge blev der indført mulighed for, at de skoler, der har hjemsendte klasser, kan udskyde den fysiske skolestart til den 10. januar. Fra i morgen gælder dette så alle kommuner. Men det gælder ikke efterskolerne, der jo har haft åbent i hele perioden. Men lige præcis på efterskolerne ville det give ualmindelig god mening at gøre præcis det samme. For mange af de store elever vil nok have svært ved ikke at fejre nytår i en eller anden forstand, og dermed vil en række nye smittekæder blive bragt sammen. Så det kunne give rigtig fin mening, hvis skolerne fik muligheden for først at modtage elever den 10. januar, så man kan konstatere, om elever var blevet smittet nytårsaften eller i ferien. Det forsøger vi at få ministeriet til at tillade, da det også vil være med til at betrygge lærerne.

Så foreningen er meget aktiv på coronadagsordenen. Vi taler flere gang om ugen, ja nogle gange flere gange om dagen med ministre, ministerier, skoleforeninger og masser af medlemmer, som alle er med til at give os overblik over, hvad der egentlig sker på skolerne. Vi har kommunikeret lige så massivt om corona i det seneste år, som vi gjorde omkring lærerlockouten, og vi informerer og kommunikerer flittigt med både tillidsrepræsentanter som menige medlemmer.

Vi får det ikke, som vi helst vil. Men vi får faktisk sat vores mærke på de tiltag, som kommer fra regeringen, og det er rigtigt godt. Jeg tror, at vi er mange, der er enige om, at i øjeblikket ser vi faktisk fordelen ved den danske model, for arbejdsgivere, arbejdstagere, regering og sundhedsmyndigheder arbejder faktisk tæt sammen om styre os alle godt gennem corona-krisen.

Så hvis du skal være up to date hele tiden, så husk at læse de nyhedsbreve, som flyder i en lind strøm fra foreningen. Og er du i tvivl om noget eller utryg på din arbejdsplads, så må du ikke tøve med at kontakte os – det er det, vi er der for.

deltag i debatten