Velkommen tilbage i corona-skolen

Et blogindlæg af Uffe Rostrup, formand for Frie Skolers Lærerforening.

D 6. august 2020

Uffes uforbeholdne
Debat

Der var nok mange af os, der havde håbet, at vi hen over sommerferien havde set en faldende smittetryk i Danmark og verden. Sådan er det desværre ikke gået. Efter en meget rolig slut-juni og start-juli, så er smittetallet i dag ligesom det var omkring 1. maj i Danmark – altså dengang, hvor skolerne var lukket helt ned, og al undervisning foregik i den virtuelle verden.

Nu skal du og dine kolleger så tilbage i skole. En skole, som på mange måder vil være som normalt, men hvor der fortsat er mange regler eller anbefalinger omkring hygiejne, afstand, undervisning og arrangementer. Men nødundervisningen er som udgangspunkt afskaffet, og det faglige pensum er vendt tilbage på samme niveau som tidligere. Nødundervisning kan således kun indføres, hvis der konstateres smitte på skolen.

Jeg forstår godt, hvis du er bekymret for, hvad der skal ske, når du kommer tilbage i skole. Men det er vigtigt, at vi alle sammen husker på, at hvis man følger myndighedernes anbefalinger, så er det det bedste redskab, der findes til at passe på os selv, eleverne og dem i vores nærmeste omkreds. Ingen på skolerne eller i Frie Skolers Lærerforening er virologer eller har forstand på virus. Så vi bliver nødt til at stole på, at de mennesker, der ved bedst, også ved, hvordan det er bedst at holde skole i den forhåndenværende situation.

Der påhviler imidlertid fortsat skolerne et kæmpemæssigt ansvar i forhold til at gøre det sikkert for alle at færdes på skolen. Og det er derfor også obligatorisk, at skolen lægger en plan for, hvordan skolen skal reagere, hvis der opstår coronasmitte. Udsatte elever, som har kroniske lidelser eller andet, som gør, at de ikke fysisk kan komme på skolen, skal fjernundervises, og også det skal skolen lægge en plan for.

På efterskoler er der stadig krav om, at der skal være værnemidler for det tilfældes skyld, at man bliver nødt til at isolere en elev, der er mistænkt for at være smittet med corona. Så der er fortsat mange emner og forholdsregler, som skolen skal vurdere og håndtere.

Det er heller ikke nemt at være lærer. For ser vi på retningslinjerne sådan helt overordnet, så er der her efter sommerferien tale om massivt flere anbefalinger og færre krav end før ferien – og det kan være svært at håndtere for såvel lærere som skoler. Derfor er det også meget vigtigt, at skolerne tager ansvar for såvel lærernes som elevernes sikkerhed.

Derfor skal du også kontakte sekretariatet, hvis du er det mindste i tvivl om, hvorvidt din skole overholder de gældende corona-regler. Vi vil fortsat følge udviklingen tæt, og vi er fortsat en del af det sektorsamarbejde, der foregår mellem Undervisningsministeriet og alle parterne omkring grundskoler og efterskoler. Alle de inputs, vi får fra dig og andre på området, vil blive videreformidlet, så politikerne kan få de bedst mulige grundlag at tage deres beslutninger på.

Jeg håber, at du får en fantastisk skolestart, og at alle dine og vores bekymringer vil blive gjort til skamme. Og så vil jeg ikke forsømme lejligheden til at skrive, at I selvfølgelig skal passe rigtig godt på hinanden derude.

deltag i debatten