Vejledningen om genåbning er på nogle områder for uklar og slap

Hovedbestyrelsen i Frie Skolers Lærerforening har bedt de relevante ministre om klare retningslinjer for blandt andet lærere med pårørende i risikogruppen

D 8. april 2020

af Mikkel Hvid, Kommunikationschef
Corona

Sundhedsstyrelsens vejledning for en gradvis genåbning af skolerne er på en række områder for svag og uklar. Det mener Frie Skolers Lærerforening hovedbestyrelse, som mødtes til et digitalt møde i dag, onsdag den 8. april.

Foreningen har derfor kontaktet de ansvarlige ministre for at få dem til at skærpe og klargøre reglerne, fortæller foreningens formand, Uffe Rostrup.

»De lærere og børnehaveklasseledere, som skal tilbage på skolerne, må kunne forvente, at det sker på en så tryg måde som overhovedet muligt. Og det kræver nogle meget gode og præcise retningslinjer«, siger Uffe Rostrup.

Foreningen peger især på tre steder, hvor retningslinjerne enten er uklare eller for slappe:

  • Foreningen forstår ikke, at børn, forældre og lærere fra familier, der er ramt af coronna, gerne må komme på skolerne, hvis de ikke selv har symptomer.
  • Foreningen ønsker, at det bliver præciseret, i hvilket omfang ansatte, der bor sammen med sårbare pårørende, forventes at møde på arbejde og dermed udsætte sig selv og de pårørende for smitte. Foreningen peger på, at myndighederne på netop dette vigtige punkt giver rådgivning, som stikker i forskellig retning.
  • Foreningen ønsker, at myndighederne præciserer, at den rengøring, som skolerne skal gennemføre, er professionel – det skal ikke være lærerne, forældrene eller eleverne, som gør rent på skolerne i smittetider.

Desuden ønsker foreningen det gjort klart, hvem der som tilsynsmyndighed kan afgøre, om en skole konkret lever op til anbefalingerne.

deltag i debatten