Frie Skoler undersøger: Hvad mener partierne om de frie skoler?

Skal tørklæder forbydes i grundskolen? Hvilken rolle skal 10. klasse spille? Og hvad med koblingsprocenten? Læs hvad partierne vil med de frie skoler

D 24. oktober 2022

af Julie Løndahl Grove, Journalist

Frie Skoler har stillet samtlige opstillingsberettigede partier de ni mest aktuelle spørgsmål om de frie skoler.

Svarene er bragt i Frie Skoler 9/2022, og de uforkortede svar fra de 14 partiers undervisningsordførere, kan du finde lige her.

Alle partier

Socialdemokratiet

Hvad mener du, koblingsprocenten for de frie grundskoler bør ligge på? (Koblingsprocenten viser, hvor stor andel af den gennemsnitlige elevudgift i folkeskolen, en fri grundskole modtager i statsligt tilskud. I øjeblikket er koblingsprocenten 76 procent.)

76  

Hvordan mener du, at vi bedst løser manglen på lærere?

Dygtige lærere er afgørende for et stærkt skoletilbud. Derfor er det bekymrende, når uddannede lærere i stigende grad fravælger lærerfaget. Vi skal styrke rekrutteringen og fastholdelsen af læreruddannede i skolerne, samtidig med at vi sikrer, at uddannelsen til lærer matcher den virkelighed, der møder de nyuddannede, når de træder ud på skolerne. Derfor har vi lavet en aftale om en ny og forbedret læreruddannelse. Hvor vi bl.a. sikrer flere undervisningstimer og mere og bedre praktik på skolerne. Så vi sikrer, at nyuddannede lærere føler sig bedre rustet til mødet med skolen, forældre og elever.

Mener du, at brugen af hovedtørklæde skal forbydes i grundskolen?

 I starten af året nedsatte vi derfor Kommissionen for den glemte kvindekamp. En af deres anbefalinger er et forbud mod brug af hovedtørklæde i grundskolen. Det er et forslag, vi i Socialdemokratiet overvejer nøje. For vi kan ikke acceptere, at nogle unge indvandrerpiger i dag er tvunget til at leve et liv med mindre frihed og selvbestemmelse end andre unge piger og kvinder. Her har vi som samfund et ansvar for at sikre, at pigerne får bedre mulighed for at bestemme over deres eget liv.

På en skala fra 0 til 100 i hvor høj grad mener du, at de frie skoler må tilrettelægge undervisningen frit? (0 angiver "undervisningen skal være helt som i folkeskolen", mens 100 angiver "absolut frihed til at tilrettelægge ud fra skolens egne værdier")

 80

Er du enig i, at en fri skole skal have mulighed for at bygge på en hvilken som helst religion?

 Grundlæggende må det være sådan at der hvor religion og demokrati støder sammen er det Gud, der har vigepligt. Så selvom der generelt gælder ret vide rammer for hvilket grundlag en friskole kan etableres på, så er der undtagelser. Vi står med nye udfordringer på grund af fejlslagen indvandrings- og integrationspolitik, og der er desværre eksempler på, at muslimske friskoler bidrager til problemerne konkret og generelt. Det kan ikke nytte noget, at vi står handlingslammede tilbage, og derfor mener Socialdemokratiet også at vi må tage et grundlæggende opgør med de muslimske friskoler, der socialt og religiøst skaber parallelsamfund, ødelægger integrationen og hvor lærerne eller ledere direkte modvirker det danske demokrati.

Skal de frie skoler fortsat have ret til selv at vælge, hvilke elever der kan gå på skolen?

 Danmark har en lang tradition for at have fri- og privatskoler som et alternativ til den offentlige skole. Særligt i tyndtbefolkede egne af Danmark leverer disse skoler et vigtigt bidrag, fordi de udgør et lokalt samlingspunkt. Friskoler bidrager således positivt til uddannelse og dannelse af børn, og bidrager i nogle tilfælde til at skabe fællesskab og liv i lokalsamfund. Men særligt i storbyerne bidrager fri- og privatskolerne desværre også til en polarisering efter samfundsklasse og etnicitet. Det kommer uforvarende til at underminere det tillidsbaserede samfund og dermed sammenhængskraften og demokratiet. Hvis ikke vi mødes på tværs, så smuldrer det fundament, som vores samfund bygger på. Det er ikke de enkelte familiers opgave at løse det problem. Det er en fælles og politisk opgave at skabe skoler, der er balancerede i sin elevsammensætning.

Hvilken rolle mener du, at 10. klasse skal spille?

 Erhvervsrettet

Skal statsstøtten til efterskoleophold øges for de laveste indkomstgrupper, så også familier med lav indkomst kan sende deres børn på efterskole?

 For Socialdemokratiet er det afgørende, at også børn fra familier med lav indkomst har mulighed for at få et efterskoleophold. Derfor er det godt, at der – som det er tilfældet i dag – findes forskellige former for økonomisk støtte til familier, som har svært ved at finansiere hele opholdet. Samtidig mener vi, at efterskolerne også selv har et  ansvar for at løfte opgaven og sikre, at flere unge med forskellige baggrunde får adgang til skolerne.

Skal et højskoleophold kunne være et kriterie i kvote 2-ansøgning?

 Nej

 

TILBAGE TIL TOPPEN

Radikale Venstre

Hvad mener du, koblingsprocenten for de frie grundskoler bør ligge på? (Koblingsprocenten viser, hvor stor andel af den gennemsnitlige elevudgift i folkeskolen, en fri grundskole modtager i statsligt tilskud. I øjeblikket er koblingsprocenten 76 procent.)

76  

Hvordan mener du, at vi bedst løser manglen på lærere?

Læreruddannelsen skal være god. Jeg er glad for at have forhandlet en ny uddannelse med pædagogik, didaktik, psykologi, en stærk praktisk-musisk dimension i fagene og bedre praktik. Og så skal lærere have tid til at forberede god undervisning, udfolde deres faglige dømmekraft og til at være der for de elever, der har brug for ekstra hjælp. Derfor vil vi i RV sætte penge af til en lærergaranti.

Mener du, at brugen af hovedtørklæde skal forbydes i grundskolen?

Nej.

På en skala fra 0 til 100 i hvor høj grad mener du, at de frie skoler må tilrettelægge undervisningen frit? (0 angiver "undervisningen skal være helt som i folkeskolen", mens 100 angiver "absolut frihed til at tilrettelægge ud fra skolens egne værdier")

90

Er du enig i, at en fri skole skal have mulighed for at bygge på en hvilken som helst religion?

Ja, så længe skolen er præget af åndsfrihed, ligeværd og demokrati

Skal de frie skoler fortsat have ret til selv at vælge, hvilke elever der kan gå på skolen?

Ja, det fungerer fint på de frie skoler. I modsætning til enkelte andre skoler, som smider elever ud, hvis de har det svært. Det er uacceptabelt. Alle skoler har et social ansvar.

Hvilken rolle mener du, at 10. klasse skal spille?

Alment dannende 

Skal statsstøtten til efterskoleophold øges for de laveste indkomstgrupper, så også familier med lav indkomst kan sende deres børn på efterskole?

Ja

Skal et højskoleophold kunne være et kriterie i kvote 2-ansøgning?

 Nej

 

Det Konservative Folkeparti

Hvad mener du, koblingsprocenten for de frie grundskoler bør ligge på? (Koblingsprocenten viser, hvor stor andel af den gennemsnitlige elevudgift i folkeskolen, en fri grundskole modtager i statsligt tilskud. I øjeblikket er koblingsprocenten 76 procent.)

77 

Hvordan mener du, at vi bedst løser manglen på lærere?

Det vil have en positiv betydning for frie skoler, når folkeskolen bliver bedre. Politikerne har lavet en reform, som ikke gør det optimalt at give den bedste undervisning. Derfor bør elementer, der ikke fungerer fjernes: understøttende undervisning, krav om 60 min bevægelse og tvungne lektiecaféer. Samtidig skal målstyringen ændres, så den bliver mindre hård og rigid, hvilket vil skabe rum til dannelse.

Mener du, at brugen af hovedtørklæde skal forbydes i grundskolen?

Vi forbeholder os retten til hverken at sige ja eller nej. Det er et modigt forslag som kommissionen kommer med, og det er nyt at stærke indvandrerstemmer i miljøet taler så tydeligt for et forbud - men det bliver særdeles vanskeligt at gennemføre i praksis. Og vil det reelt betyde mindre social kontrol - eller vil det enten være symbolsk eller risikerer vi at flere elever vil blive hjemmeundervist i protest? Der er meget, der skal afklares førend, vi kan tage stilling.

På en skala fra 0 til 100 i hvor høj grad mener du, at de frie skoler må tilrettelægge undervisningen frit? (0 angiver "undervisningen skal være helt som i folkeskolen", mens 100 angiver "absolut frihed til at tilrettelægge ud fra skolens egne værdier")

90 

Er du enig i, at en fri skole skal have mulighed for at bygge på en hvilken som helst religion?

Nej

Skal de frie skoler fortsat have ret til selv at vælge, hvilke elever der kan gå på skolen?

Ja

Hvilken rolle mener du, at 10. klasse skal spille?

 Erhvervsrettet

Skal statsstøtten til efterskoleophold øges for de laveste indkomstgrupper, så også familier med lav indkomst kan sende deres børn på efterskole?

 Nej

Skal et højskoleophold kunne være et kriterie i kvote 2-ansøgning?

 Nej

 

TILBAGE TIL TOPPEN

Nye Borgerlige

Hvad mener du, koblingsprocenten for de frie grundskoler bør ligge på? (Koblingsprocenten viser, hvor stor andel af den gennemsnitlige elevudgift i folkeskolen, en fri grundskole modtager i statsligt tilskud. I øjeblikket er koblingsprocenten 76 procent.)

100

Hvordan mener du, at vi bedst løser manglen på lærere?

I Nye Borgerlige vil vi give alle institutioner et frihedsbrev. Den gode skole laves ude på skolerne blandt dygtige ledere, lærere og forældre - til gavn for børnene. Den gode skole laves ikke på Christiansborg eller i kommunen. Derudover vil vi styrke læreruddannelsen. Vi skal sætte skolerne fri og have tilliden tilbage til fagpersonerne.

Mener du, at brugen af hovedtørklæde skal forbydes i grundskolen?

Ja

På en skala fra 0 til 100 i hvor høj grad mener du, at de frie skoler må tilrettelægge undervisningen frit? (0 angiver "undervisningen skal være helt som i folkeskolen", mens 100 angiver "absolut frihed til at tilrettelægge ud fra skolens egne værdier")

90 

Er du enig i, at en fri skole skal have mulighed for at bygge på en hvilken som helst religion?

Nej

Skal de frie skoler fortsat have ret til selv at vælge, hvilke elever der kan gå på skolen?

Ja

Hvilken rolle mener du, at 10. klasse skal spille?

Almen dannende

Skal statsstøtten til efterskoleophold øges for de laveste indkomstgrupper, så også familier med lav indkomst kan sende deres børn på efterskole?

 Nej

Skal et højskoleophold kunne være et kriterie i kvote 2-ansøgning?

Det bør være op til den enkelte uddannelsesinstitution.

 

TILBAGE TIL TOPPEN

SF

Hvad mener du, koblingsprocenten for de frie grundskoler bør ligge på? (Koblingsprocenten viser, hvor stor andel af den gennemsnitlige elevudgift i folkeskolen, en fri grundskole modtager i statsligt tilskud. I øjeblikket er koblingsprocenten 76 procent.)

76

Hvordan mener du, at vi bedst løser manglen på lærere?

Det tror jeg, vi gør ved at forsøge at få nogle af de lærere, der har forladt faget tilbage til skolerne. Og hvordan gør vi så det? Dels ved at give folkeskoler mere frihed, opgør med tvungen inklusion og give lærerne bedre arbejdsvilkår. Det, tror jeg, også er vejen til, at flere får lyst til at blive lærer. Her betyder det også noget, at vi har løftet læreruddannelsen økonomisk og forhandler om indholdet, hvor det for SF er vigtigt med flere timer, mere feedback og bedre praktik.

Mener du, at brugen af hovedtørklæde skal forbydes i grundskolen?

Nej

På en skala fra 0 til 100 i hvor høj grad mener du, at de frie skoler må tilrettelægge undervisningen frit? (0 angiver "undervisningen skal være helt som i folkeskolen", mens 100 angiver "absolut frihed til at tilrettelægge ud fra skolens egne værdier")

76

Er du enig i, at en fri skole skal have mulighed for at bygge på en hvilken som helst religion?

De må have de religiøse værdier de vil, men de skal leve op til lovgivningen om respekt for frihed og folkestyre.

Skal de frie skoler fortsat have ret til selv at vælge, hvilke elever der kan gå på skolen?

Ja

Hvilken rolle mener du, at 10. klasse skal spille?

Alment dannende

Skal statsstøtten til efterskoleophold øges for de laveste indkomstgrupper, så også familier med lav indkomst kan sende deres børn på efterskole?

 Ja

Skal et højskoleophold kunne være et kriterie i kvote 2-ansøgning?

Ja 

TILBAGE TIL TOPPEN

Frie Grønne

Hvad mener du, koblingsprocenten for de frie grundskoler bør ligge på? (Koblingsprocenten viser, hvor stor andel af den gennemsnitlige elevudgift i folkeskolen, en fri grundskole modtager i statsligt tilskud. I øjeblikket er koblingsprocenten 76 procent.)

76

Hvordan mener du, at vi bedst løser manglen på lærere?

Der skal tilføres større frihed og flere ressourcer til grundskolen, mere tillid, mindre tvang og færre dokumentationskrav.

Mener du, at brugen af hovedtørklæde skal forbydes i grundskolen?

Nej

På en skala fra 0 til 100 i hvor høj grad mener du, at de frie skoler må tilrettelægge undervisningen frit? (0 angiver "undervisningen skal være helt som i folkeskolen", mens 100 angiver "absolut frihed til at tilrettelægge ud fra skolens egne værdier")

90

Er du enig i, at en fri skole skal have mulighed for at bygge på en hvilken som helst religion?

Ja, dog skal religionen være bygget på et demokratisk værdigrundlag og ikke være i modstrid med Grundloven.

Skal de frie skoler fortsat have ret til selv at vælge, hvilke elever der kan gå på skolen?

Ja

Hvilken rolle mener du, at 10. klasse skal spille?

Alment dannende

Skal statsstøtten til efterskoleophold øges for de laveste indkomstgrupper, så også familier med lav indkomst kan sende deres børn på efterskole?

 Ja

Skal et højskoleophold kunne være et kriterie i kvote 2-ansøgning?

Nej 

TILBAGE TIL TOPPEN

Liberal Alliance

Hvad mener du, koblingsprocenten for de frie grundskoler bør ligge på? (Koblingsprocenten viser, hvor stor andel af den gennemsnitlige elevudgift i folkeskolen, en fri grundskole modtager i statsligt tilskud. I øjeblikket er koblingsprocenten 76 procent.)

80

Hvordan mener du, at vi bedst løser manglen på lærere?

Der er nok ikke et enkelt, simpelt greb, der virker. Bedre læreruddannelse, der fastholder flere studerende, er vigtig. Brug af meritlærere formentlig ligeså.

Mener du, at brugen af hovedtørklæde skal forbydes i grundskolen?

Nej

På en skala fra 0 til 100 i hvor høj grad mener du, at de frie skoler må tilrettelægge undervisningen frit? (0 angiver "undervisningen skal være helt som i folkeskolen", mens 100 angiver "absolut frihed til at tilrettelægge ud fra skolens egne værdier")

Undervisningen skal ”stå mål med” undervisningen i folkeskolen. Hvordan man sætter procenttal på dette, ved jeg ikke.

Er du enig i, at en fri skole skal have mulighed for at bygge på en hvilken som helst religion?

Udgangspunktet for en skole må være en hvilken som helst religion. Men fremmede stater eller organisationer bør ikke have ret til at blande sig. Ligesom der ikke må finde indoktrinering med anti-demokratiske værdier sted.

Skal de frie skoler fortsat have ret til selv at vælge, hvilke elever der kan gå på skolen?

Ja

Hvilken rolle mener du, at 10. klasse skal spille?

Det er blandt andet et godt tilbud til unge, der har brug for et ekstra år til at modnes.

Skal statsstøtten til efterskoleophold øges for de laveste indkomstgrupper, så også familier med lav indkomst kan sende deres børn på efterskole?

 Efterskolerne har selv et forslag, som jeg mener, man bør tage udgangspunkt i.

Skal et højskoleophold kunne være et kriterie i kvote 2-ansøgning?

Ja

TILBAGE TIL TOPPEN

Kristendemokraterne

Hvad mener du, koblingsprocenten for de frie grundskoler bør ligge på? (Koblingsprocenten viser, hvor stor andel af den gennemsnitlige elevudgift i folkeskolen, en fri grundskole modtager i statsligt tilskud. I øjeblikket er koblingsprocenten 76 procent.)

85

Hvordan mener du, at vi bedst løser manglen på lærere?

Sæt skolerne fri til bestemme, hvordan hverdagen skal se ud herunder kortere skoledage, tolærerordninger. Lav ny arbejdstidsaftale med lærerne, der giver større frihed og arbejdsglæde. Styrk psykiatri- og handicapområdet, så børn og deres familier hurtigere får den rette hjælp - det vil også gøre det mere attraktivt at være lærer.

Mener du, at brugen af hovedtørklæde skal forbydes i grundskolen?

Nej

På en skala fra 0 til 100 i hvor høj grad mener du, at de frie skoler må tilrettelægge undervisningen frit? (0 angiver "undervisningen skal være helt som i folkeskolen", mens 100 angiver "absolut frihed til at tilrettelægge ud fra skolens egne værdier")

75

Er du enig i, at en fri skole skal have mulighed for at bygge på en hvilken som helst religion?

Ja

Skal de frie skoler fortsat have ret til selv at vælge, hvilke elever der kan gå på skolen?

Ja

Hvilken rolle mener du, at 10. klasse skal spille?

Alment dannende

Skal statsstøtten til efterskoleophold øges for de laveste indkomstgrupper, så også familier med lav indkomst kan sende deres børn på efterskole?

Ja

Skal et højskoleophold kunne være et kriterie i kvote 2-ansøgning?

Ja

TILBAGE TIL TOPPEN

Moderaterne

Hvad mener du, koblingsprocenten for de frie grundskoler bør ligge på? (Koblingsprocenten viser, hvor stor andel af den gennemsnitlige elevudgift i folkeskolen, en fri grundskole modtager i statsligt tilskud. I øjeblikket er koblingsprocenten 76 procent.)

76

Hvordan mener du, at vi bedst løser manglen på lærere?

Manglen på lærere er sket, fordi politikerne ikke lytter til lærere. Reformer har gentagne gange bygget på Excel-ark fra forskere, mens virkeligheden for de fleste lærere er en ganske anden. Rigide måltal, konstante tests (ikke af elever men reelt af lærere og skoler) samt manglende tiltro gør, at flere forlader faget. Vi tror på større frihed til de enkelte skoler, så man i et samspil mellem ledelse, lærere og lokal bestyrelse kan skabe en bedre skole. Baseret på erfaring frem for eksperternes skøn. Vi tror på, at arbejdsglæde kommer af tillid. Og det er på høje tid at genskabe tilliden til faget.

Mener du, at brugen af hovedtørklæde skal forbydes i grundskolen?

Nej

På en skala fra 0 til 100 i hvor høj grad mener du, at de frie skoler må tilrettelægge undervisningen frit? (0 angiver "undervisningen skal være helt som i folkeskolen", mens 100 angiver "absolut frihed til at tilrettelægge ud fra skolens egne værdier")

80

Er du enig i, at en fri skole skal have mulighed for at bygge på en hvilken som helst religion?

Ja

Skal de frie skoler fortsat have ret til selv at vælge, hvilke elever der kan gå på skolen?

Ja, men for skolernes egen skyld skal de til at håndtere udvælgelsen med større hensyn til diversitet - som ER vigtig. Både for samfundet og for skolens fællesskab.

Hvilken rolle mener du, at 10. klasse skal spille?

Alment dannende

Skal statsstøtten til efterskoleophold øges for de laveste indkomstgrupper, så også familier med lav indkomst kan sende deres børn på efterskole?

Ja

Skal et højskoleophold kunne være et kriterie i kvote 2-ansøgning?

Ja

TILBAGE TIL TOPPEN

Dansk Folkeparti

Hvad mener du, koblingsprocenten for de frie grundskoler bør ligge på? (Koblingsprocenten viser, hvor stor andel af den gennemsnitlige elevudgift i folkeskolen, en fri grundskole modtager i statsligt tilskud. I øjeblikket er koblingsprocenten 76 procent.)

76

Hvordan mener du, at vi bedst løser manglen på lærere?

Ved at gøre det attraktivt at være lærer. Derfor skal læreruddannelsen også reformeres.

Mener du, at brugen af hovedtørklæde skal forbydes i grundskolen?

Ja

På en skala fra 0 til 100 i hvor høj grad mener du, at de frie skoler må tilrettelægge undervisningen frit? (0 angiver "undervisningen skal være helt som i folkeskolen", mens 100 angiver "absolut frihed til at tilrettelægge ud fra skolens egne værdier")

80

Er du enig i, at en fri skole skal have mulighed for at bygge på en hvilken som helst religion?

Nej

Skal de frie skoler fortsat have ret til selv at vælge, hvilke elever der kan gå på skolen?

Ja

Hvilken rolle mener du, at 10. klasse skal spille?

Alment dannende

Skal statsstøtten til efterskoleophold øges for de laveste indkomstgrupper, så også familier med lav indkomst kan sende deres børn på efterskole?

Ja

Skal et højskoleophold kunne være et kriterie i kvote 2-ansøgning?

Ved ikke

TILBAGE TIL TOPPEN

Venstre

Hvad mener du, koblingsprocenten for de frie grundskoler bør ligge på? (Koblingsprocenten viser, hvor stor andel af den gennemsnitlige elevudgift i folkeskolen, en fri grundskole modtager i statsligt tilskud. I øjeblikket er koblingsprocenten 76 procent.)

76

Hvordan mener du, at vi bedst løser manglen på lærere?

Venstre tager lærermanglen alvorligt, og ønsker at forbedre vilkårene for lærerne i folkeskolen. Venstre har foreslået, at der skal være væsentlig mere frihed til folkeskolerne, for vi tror på, at lærerne ved mere om at tilrettelægge en god grundskole end politikerne. Venstre er desuden med i en ny aftale om læreruddannelsen, der løftes med 200 mio. kr. årlig, og som bl.a. giver flere undervisningstimer og mere praktik. Vi håber, at en styrket uddannelse vil gøre det mere attraktivt at tage en læreruddannelse.

Mener du, at brugen af hovedtørklæde skal forbydes i grundskolen?

Venstre anerkender det dilemma som diskussionen om tørklæde i skolen rejser. På den ene side er Venstre generelt ikke begejstrede for at bruge forbud. Men samtidig er der reelle problemer med social kontrol af piger i visse muslimske miljøer, som politikerne ikke må lukke øjnene for. Venstre forbeholder sig derfor retten til at tage diskussionen på et oplyst grundlag og afventer den nedsatte kommissions endelige rapportering. 

På en skala fra 0 til 100 i hvor høj grad mener du, at de frie skoler må tilrettelægge undervisningen frit? (0 angiver "undervisningen skal være helt som i folkeskolen", mens 100 angiver "absolut frihed til at tilrettelægge ud fra skolens egne værdier")

90

Er du enig i, at en fri skole skal have mulighed for at bygge på en hvilken som helst religion?

Venstre ønsker ikke at forbyde skoler med et religiøst udgangspunkt. Men en skole skal selvfølgelig ikke sætte religionen højere end vores grundlæggende værdier såsom demokrati, ligestilling og frihedsrettighederne.

Skal de frie skoler fortsat have ret til selv at vælge, hvilke elever der kan gå på skolen?

Ja

Hvilken rolle mener du, at 10. klasse skal spille?

Alment dannende

Skal statsstøtten til efterskoleophold øges for de laveste indkomstgrupper, så også familier med lav indkomst kan sende deres børn på efterskole?

Venstre ønsker gode forhold for vores efterskoler, og er åben for at diskutere hvordan vi kan gøre efterskoler attraktive for flere børn og unge. 

Skal et højskoleophold kunne være et kriterie i kvote 2-ansøgning?

Ja

TILBAGE TIL TOPPEN

Danmarksdemokraterne

Hvad mener du, koblingsprocenten for de frie grundskoler bør ligge på? (Koblingsprocenten viser, hvor stor andel af den gennemsnitlige elevudgift i folkeskolen, en fri grundskole modtager i statsligt tilskud. I øjeblikket er koblingsprocenten 76 procent.)

76

Hvordan mener du, at vi bedst løser manglen på lærere?

For Danmarksdemokraterne er det vigtigt, at vi har lærerseminarier spredt ud over hele landet, så man kan læse til lærer tæt på ens hjem.

Mener du, at brugen af hovedtørklæde skal forbydes i grundskolen?

Ja

På en skala fra 0 til 100 i hvor høj grad mener du, at de frie skoler må tilrettelægge undervisningen frit? (0 angiver "undervisningen skal være helt som i folkeskolen", mens 100 angiver "absolut frihed til at tilrettelægge ud fra skolens egne værdier")

75

Er du enig i, at en fri skole skal have mulighed for at bygge på en hvilken som helst religion?

Vi har desværre set nogle ret grelle eksempler på, at muslimske friskoler underviser ud fra sharialignende principper. Og det er i al fald så langt fra danske værdier, som man kan komme, og det kan vi ikke acceptere. Grundskolen ? uanset det er en folkeskole eller en friskole ? skal basere sig værdier som demokrati, retsstat og ligeværd. Respekterer man dette udgangspunkt, så kan skolen bygge på forskellige religiøse grundlag, men erfaringerne med muslimske friskoler er entydigt dårlige.

Skal de frie skoler fortsat have ret til selv at vælge, hvilke elever der kan gå på skolen?

Ja

Hvilken rolle mener du, at 10. klasse skal spille?

10. klasse skal være med til at forberede eleverne på, hvad de skal efter folkeskolen, uanset om det er en gymnasial eller en erhvervsuddannelse, eleven vil fortsætte på. Nogle bruger 10. klasse som en slags modnings-år til det nye uddannelsessystem, der venter forude. Det tror jeg er godt givet ud, for dem, der har behov for det. Derfor er det vigtigt, at 10. klasse både har fokus på almen dannelse og på det, der kommer efter folkeskolen for den enkelte elev.

Skal statsstøtten til efterskoleophold øges for de laveste indkomstgrupper, så også familier med lav indkomst kan sende deres børn på efterskole?

Nej 

Skal et højskoleophold kunne være et kriterie i kvote 2-ansøgning?

Grundlæggende mener vi, at der er nogle udfordringer i den måde, som kvote 2 er skruet sammen på i dag. Så vi er åbne for at se på, om der skal gælde andre kriterier for optagelse via kvote 2.

TILBAGE TIL TOPPEN

Enhedslisten

Hvad mener du, koblingsprocenten for de frie grundskoler bør ligge på? (Koblingsprocenten viser, hvor stor andel af den gennemsnitlige elevudgift i folkeskolen, en fri grundskole modtager i statsligt tilskud. I øjeblikket er koblingsprocenten 76 procent.)

76

Hvordan mener du, at vi bedst løser manglen på lærere?

Forbedrede arbejdsvilkår for lærerne.

Mener du, at brugen af hovedtørklæde skal forbydes i grundskolen?

Nej

På en skala fra 0 til 100 i hvor høj grad mener du, at de frie skoler må tilrettelægge undervisningen frit? (0 angiver "undervisningen skal være helt som i folkeskolen", mens 100 angiver "absolut frihed til at tilrettelægge ud fra skolens egne værdier")

100

Er du enig i, at en fri skole skal have mulighed for at bygge på en hvilken som helst religion?

Ja

Skal de frie skoler fortsat have ret til selv at vælge, hvilke elever der kan gå på skolen?

Ja

Hvilken rolle mener du, at 10. klasse skal spille?

Alement dannende

Skal statsstøtten til efterskoleophold øges for de laveste indkomstgrupper, så også familier med lav indkomst kan sende deres børn på efterskole?

Ja

Skal et højskoleophold kunne være et kriterie i kvote 2-ansøgning?

Ja

TILBAGE TIL TOPPEN

 

Alternativet

Hvad mener du, koblingsprocenten for de frie grundskoler bør ligge på? (Koblingsprocenten viser, hvor stor andel af den gennemsnitlige elevudgift i folkeskolen, en fri grundskole modtager i statsligt tilskud. I øjeblikket er koblingsprocenten 76 procent.)

76

Hvordan mener du, at vi bedst løser manglen på lærere?

I Alternativet mener vi først og fremmest, at vi skal se på to faktorer - lønnen og den faglige frihed. Vi har brug for at give lærerne en løn, der modsvarer kvalifikationer og tydeligt viser, at vi ser lærerjobbet som et af de vigtigste i samfundet. Samtidig har Alternativet altid gået ind for at give lærerne så vidde rammer for at undervise som muligt - vi har været imod den nuværende folkeskolereform fra start af, og mener vi skal tage lærernes faglighed langt mere seriøst.

Mener du, at brugen af hovedtørklæde skal forbydes i grundskolen?

Nej

På en skala fra 0 til 100 i hvor høj grad mener du, at de frie skoler må tilrettelægge undervisningen frit? (0 angiver "undervisningen skal være helt som i folkeskolen", mens 100 angiver "absolut frihed til at tilrettelægge ud fra skolens egne værdier")

100

Er du enig i, at en fri skole skal have mulighed for at bygge på en hvilken som helst religion?

Ja

Skal de frie skoler fortsat have ret til selv at vælge, hvilke elever der kan gå på skolen?

Ja

Hvilken rolle mener du, at 10. klasse skal spille?

Alement dannende

Skal statsstøtten til efterskoleophold øges for de laveste indkomstgrupper, så også familier med lav indkomst kan sende deres børn på efterskole?

Ja

Skal et højskoleophold kunne være et kriterie i kvote 2-ansøgning?

Ja

TILBAGE TIL TOPPEN