Vær opmærksom på din arbejdstidsopgørelse for 2018/19

En ny EU-afgørelse understøtter kravet om, at der skal være et system, som måler den daglige arbejdstid

D 26. juni 2019

af Mikkel Hvid, Kommunikationschef

Du skal allerede nu være opmærksom på, at du inden udgangen af august skal have din arbejdstidsopgørelse for skoleåret 2018/2019. 

I løbet af skoleåret inviterede vi alle medlemmer til ”Tjek arbejdstidsmøder”. Målet med møderne var at få styr på din og dine kollegers overenskomstmæssige rettighed til en arbejdstidsopgørelse. Vi håber det lykkedes, og at du nu kan se frem til, at der kommer en retvisende arbejdstidsopgørelse her ved slutningen af skoleåret.

Hvis det viser sig, at du har overarbejde, kan du glæde dig til, at det udbetales eller afspadseres i det kommende skoleår, hvor der jo er ekstra arbejdstimer på grund af overgangen til den nye ferielov.

Du er ansat og aflønnes med udgangspunkt i et bestemt antal timer. Hvis du arbejder mere end det, du får løn for, skal du naturligvis have ekstra betaling. Derfor skal din arbejdstid optælles. Det gælder også, selvom I på skolen har akkordaftaler/timepuljer eller lignende på dele af arbejdstiden.

Skolerne er forpligtet til at være løbende opmærksom på din præsterede arbejdstid og på at udarbejde en arbejdstidsopgørelse ved skoleårets afslutning. Der er netop kommet en EU-afgørelse, som understøtter, at lønmodtagere har krav på, at arbejdspladserne har et system, der kan måle længden af den daglige arbejdstid. Ikke bare for at sikre, at du ikke arbejder mere end aftalt, men også af arbejdsmiljømæssige årsager.

I 2019/2020 skoleåret vil vi styrke indsatsen for, at skolerne registrerer jeres daglige arbejdstimer. Både for at sikre jer eventuel mer-/overarbejde og for at sikre, at jeres daglige og ugentlige hviletid overholdes.

Vi er parate ved telefon og mail, hvis du ikke senest i august har fået din arbejdstidsopgørelse.

deltag i debatten