Undervisningsministeren møder lærerne fra de frie skoler

Undervisningsminister Pernille Rosenkrantz-Theil (S) har taget imod invitationen til at tale ved Frie Skolers Lærerforenings repræsentantskabsmøde den 7.-8. november i Nyborg.

D 11. oktober 2019

af Jesper Fjeldsted, Journalist
Rep19

Knap 500 repræsentanter og gæster ved Frie Skolers Lærerforenings repræsentantskabsmøde får mulighed for at høre, hvad undervisningsminister Pernille Rosenkrantz-Theil (S) tænker om de frie skoler og om skolernes rolle i uddannelsessystemet og i fremtiden.

Ministeren har nemlig takket ja til at tale på foreningens repræsentantskabsmøde i Nyborg. Det bliver første gang, at ministeren henvender sig direkte til lærerne på de frie skoler.

Flere deltagere end i 2017
Repræsentantskabsmødet afholdes den 7.-8. november på Hotel Nyborg Strand, og deltagerne kommer denne gang til at sidde en del tættere, end sidst repræsentantskabet mødtes i november 2017.

Godt 100 flere stole skal denne gang på plads i salen, og de mange deltagere kan se frem til et tæt program. Formand Uffe Rostrup lægger sædvanen tro
ud med at fremlægge sin mundtlige beretning, som efterfølgende vil være til debat og afstemning blandt deltagerne. Derudover byder
programmet blandt andet på paneldebatter, næstformandsvalg, prisoverrækkelse, afstemning om indkomne forslag og så altså ministerbesøg.

Følg med online
Indkomne forslag og øvrig information om repræsentantskabsmødet er tilgængelig på foreningens hjemmeside. På siden fsl.dk/rep19 vil der løbende blive opdateret under repræsentantskabsmødet, så foreningens medlemmer kan følge med i afstemningsresultater og eventuelle ændringer i indkomne forslag.

Formandens mundtlige beretning vil desuden være tilgængelig online, umiddelbart efter den er fremlagt for repræsentantskabet. I november-udgaven af medlemsmagasinet Frie Skoler kan du læse meget mere om repræsentantskabsmødet.

Tillidsrepræsentanter starter med efteruddannelse

Inden selve repræsentantskabsmødet starter den 7. november kl. 15.00, vil godt 300 tillidsrepræsentanter få ny inspiration med hjem til arbejdet på skolerne. Da tillidsrepræsentanter automatisk er med i repræsentantskabet, har foreningen valgt at placere efteruddannelse for tillidsrepræsentanterne i forbindelsen med
repræsentantskabsmødet.

Efteruddannelsen består af et fælles oplæg efterfulgt af en workshop, hvor tillidsrepræsentanterne har haft 15 forskellige emner at vælge mellem. 

Det fælles oplæg står forhandlingsrådgiveren Søren Viemose for. Oplægget vil tage udgangspunkt i et forskningsprojekt, som bl.a. resulterede i håndbogen ”God praksis for tillidsvalgte” – forslag til at styrke de tillidsvalgtes rolle.

deltag i debatten