Uffe Rostrup: ”Lad os bare passe vores arbejde som normalt”

Vi skal så længe som muligt holde konflikten væk fra skolerne, selv om den der truer i horisonten, er både principiel og vigtig, mener Uffe Rostrup

D 25. februar 2018

af Mikkel Hvid, Kommunikationschef
OK18

Trods fredagens sammenbrud i de statslige overenskomstforhandlinger, konflikttrusler og vilde rygter lyder rådet til lærerne på de frie skoler ganske enkelt: Mød frem på arbejde mandag og gør, som I plejer: lav god skole. Fokuser på at være de gode lærere, I er. Det siger formanden for Frie Skolers Lærerforening, Uffe Rostrup.

Han ved, at det vil være svært. Lærerne på de frie skoler er også nervøse, spændte og frustrerede. Alligevel opfordrer han dem til at tænke business as usual:

»Det her er ikke en konflikt med vores daglige arbejdsgiver. Skoleforeningerne og skolelederne på det frie skoleområde synes lige som vi, at vi skal have aftalte forhold om både løn og arbejdstid. Så lad os prøve at holde konflikten væk fra skolerne så længe som overhovedet muligt«, siger formanden.

Naturligvis vil der blive diskuteret overenskomst og konfliktscenarier på lærerværelserne, og der vil blive sammenlignet med lockouten i 2013, men ifølge Uffe Rostrup er det der tegner sig nu, noget helt andet og langt mere principielt:

»Det, Moderniseringsstyrelsen og Finansministeriet kræver, vil sende den danske model på museum. Moderniseringsstyrelsen modarbejder kollektive aftaler om løn- og aftalevilkår, og visionen om individualiserede vilkår er i strid med alt det, vi kæmper for«, siger han.

Uffe Rostrup peger på, at Moderniseringsstyrelsen ønsker, at en større del af lønnen skal forhandles lokalt og af den enkelte lønmodtager uden hjælp fra tillidsrepræsentanten. Samtidig vil styrelsen styrke arbejdsgivernes ledelsesret og afskaffe bindinger, så den enkelte lønmodtager i højere grad selv skal forhandle sine egne arbejdsvilkår.

Men det er en helt forkert vej at gå, mener Uffe Rostrup, og derfor er der virkelig også noget at kæmpe for denne gang:
»For mig handler den danske model om at sikre fornuftige aftaler men også om at beskytte de svage. Vi er alle sammen svage i perioder, og når vi er svage har vi brug for et system, som beskytter os mod vilkårlighed og magtmisbrug. Det system er aftalerne. Det system er tillidsrepræsentanterne. Det system er den danske model, og det er den, vi nu skal slå ring om«, siger Uffe Rostrup.

Uffe Rostrup og Sophie Løhde havde et fint møde om ny løn-udfordringen på det frie skoleområdet. Men de er helt uenige om de pricipielle spørgsmål ved overenskomstforhandlingerne.

deltag i debatten