Uffe Rostrup: Folkeskolen skal prioriteres højere

Andelen af elever på frie grundskoler er steget ti år i træk. Tendensen vendes ved at prioritere folkeskolen højere både nationalt og lokalt, mener FSL-formand Uffe Rostrup.

D 5. februar 2018

af Jesper Fjeldsted, Journalist

Nye tal fra Danmarks Statistik viser, at elevandelen på frie grundskoler er steget for tiende år i træk. 18,2 procent af eleverne i den danske grundskole går nu på en fri skole mod 13,6 procent i 2007, og den samlede stigning i elevandelen har dermed rundet 33 procent.

De nye tal viser ikke, hvorfor folkeskolen igen mister elever til de frie skoler, men det gør notatet ’Hvad ligger bag forældres valg af grundskole?’, som Danmarks Statistik udgav i august 2017.

Notatet bygger på 2000 forældres svar på, hvorfor de har valgt henholdsvis folkeskolen og frie grundskoler. 48 procent af forældrene med børn på frie skoler svarede, at de ikke var tilfreds med den folkeskole, de hørte til. Omvendt svarede 58 procent af forældre med børn i folkeskolen, at de har valgt skolen, fordi den lå tæt på bopælen.  

Forældrene svar antyder, at hvis flugten fra folkeskolen skal vendes, så går vejen gennem større forældretilfredshed og rimelige afstande til nærmeste folkeskole for flest mulige familier.

Løsningen skal finde i folkeskolen

Formand for Frie Skolers Lærerforening, Uffe Rostrup, mener, at de nye tal fra Danmarks Statistik endnu en gang understreger politikernes forpligtelse til at prioritere folkeskolen.

”Der er kun én vej til en bedre folkeskole, og det er, at både lokal- og landspolitikere prioriterer at lave en fantastisk folkeskole, og sikrer en økonomi til at gøre netop dette”, siger Uffe Rostrup. Han understreger, at de frie skoler har brug for en stærk folkeskole, så de frie skoler vedbliver med at være et ideologisk skolevalg, som bygger på forældre og skolekredses værdigrundlag og ikke et fravalg af folkeskolen.

Formanden for lærerne på de frie skoler mener samtidig, det er vigtigt at slå fast, at elevflugten fra folkeskolen ikke løses ved at forringe forholdene for de frie skoler. Han opfordrer politikerne på Christiansborg til at lave brede forlig om de frie skoler, så budgettet på den enkelte skole ikke er afhængig at hverken regeringsfarve eller den samlede sektors elevandel. 

”Det er uholdbart, at koblingsprocenten på det frie skoleområde er 76 procent, når vi har en blå regering, og at vi kan se frem til en reduktion til 71 procent med en rød regering,” siger Uffe Rostrup. 

 

deltag i debatten