Uffe Rostrup: Efter ja’et venter de to store opgaver

Foreningen vil være opmærksom på den skepsis, der var blandt 17 procent af medlemmerne, siger Uffe Rostrup

D 4. juni 2018

af Mikkel Hvid, Kommunikationschef
OK18 resultat
OK18

Medlemmerne godkendte overenskomstresultatet, og formanden, Uffe Rostrup, kan sætte hak ved det punkt på to do-listen.

Men han slapper ikke af den grund. Forude venter to store overenskomstopgaver: forhandlingerne med Moderniseringsstyrelsen om lokallønssystemet og arbejdet med arbejdstiden.

Lønnen skal under lup
1. september indleder Frie Skolers Lærerforening forhandlinger med Moderniseringsstyrelsen om nylønsystemet. Parterne har aftalt to fokuspunkter for forhandlingerne: De vil forenkle lønsystemet, så det bliver lettere at forstå lønsedlerne. Og endelig ønsker Frie Skolers Lærerforening nogle redskaber, så de frie skoler udmønter lokalløn, så lærerne kommer op på folkeskolelærernes lønniveau.

»Det er et rigtig vigtigt projekt for os«, siger Uffe Rostrup.

Han lover samtidig, at foreningen fortsætter sin lønkampagne:

»Hvis vi skal holde trit med folkeskolelærernes lønudvikling, skal vi øge den decentrale løn med 0,5 procent per år frem til 2021. Det er altså vores minimumskrav på sektorniveau«, siger Uffe Rostrup.

Vi lurer på kommissionen
Der kom ikke en arbejdstidsaftale ved overenskomstforhandlingerne, men parterne på statens område er enige om, at de vil vurdere det resultat, som man kommer frem til på folkeskoleområdet, og så vil de indlede forhandlinger med henblik på at overføre de opnåede resultater til en statslig arbejdstidsaftale i 2021.

Men foreningen vil også føre kampagne for at sikre, at skolerne lever op til de gældende arbejdstidsregler, at lærerne får dialogen om opgaveoversigt, og at deres arbejdstid bliver opgjort, fortæller Uffe Rostrup:

»Vi vil fokusere på arbejdstiden og arbejdsmiljøet. Og vi vil tage de sager, vi får. Og det er vigtigt, at vores medlemmer og tillidsrepræsentanter er parate til at komme med sagerne, hvis skolerne ikke lever op til arbejdstidsreglerne. Vi bliver nødt til at kræve, at skolerne enten indgår lokalaftaler eller følger arbejdstidsreglerne«.

Den nye overenskomst åbner op for, at skolerne kan henvende sig til Moderniseringsstyrelsen og Lærernes Centralorganisation, hvis de har problemer med at få arbejdstidsreglerne til at fungere lokalt. Og den mulighed skal udnyttes, mener Uffe Rostrup:

»Vi kan ikke leve med, at skolerne laver aftaler, som strider mod reglerne, og som ensidigt er til ledelsens fordel. Som lærere skal vi turde stille krav, også selv om det på den korte bane indebærer, at ledelsen kræver fuld tilstedeværelse. Vi kan se, at hvis vi står sammen, så kan vi presse forbedringer igennem«, siger Uffe Rostrup.

Vi skal huske tvivlerne
Uffe Rostrup minder samtidig om, at 17 procent af medlemmerne stemte nej eller blankt til overenskomsten.

En stor del af den skepsis, som ligger hos de 17 procent, skyldes ifølge Uffe Rostrup, at der ikke kom en løsning på arbejdstidsproblemet. Og det bliver foreningen nødt til at være opmærksom på, siger han:

»Vi må lave løsninger, som sikrer, at de skeptiske medlemmer også kan se sig selv i det, vi laver. Der er en grund til, at de er forbeholdne over for overenskomsten. De er skuffede over arbejdstidsresultatet. Og det kan jeg godt forstå. Der er nogle problemer ude på skolerne, og dem må vi som fagforening være med til at løse med kampagner og ved forhandlingsbordet«, siger Uffe Rostrup.

deltag i debatten