Uffe Rostrup: ”Det er helt afgørende, at vi støtter op om vores forhandlere”

Uffe Rostrup mener, at det er vigtigt, at parterne kommer frem til en forhandlet aftale. Men for at nå frem til en løsning må arbejdsgiverne også vise vilje

D 28. februar 2018

OK18

Nu er der officielt sammenbrud i alle dele af forhandlingerne på det offentlige område. Og i morgen, torsdag, er både det kommunale, regionale og statslige område kaldt i forligsinstitutionen for at vurdere, hvordan vi kommer videre. »Derfor er det nu særligt vigtigt at bakke op om forhandlerne«, mener formanden for Frie Skolers Lærerforening, Uffe Rostrup:

»Det er helt afgørende, at vi støtter op om vores forhandlere, så vi kan finde en forhandlet løsning. Et lovindgreb skaber ikke gode og holdbare løsninger«, siger Uffe Rostrup.

»Den forhandlede løsning er ligeså vigtig nu, som den var i starten af forhandlingerne, og nu når forhandlingerne er brudt sammen, kan forligskvinden måske kan bringe nye vinkler til forhandlingsbordet«, mener Uffe Rostrup.

Men for at komme i mål, så er det nu tid til, at arbejdsgiverne kommer ind i kampen og viser vilje til at finde en løsning, mener Uffe Rostrup:

»Vi trænger til at se, at arbejdsgiverne rent faktisk sætter pris på de offentligt ansatte, og det gør de blandt andet ved at lave ordentlige aftaler om såvel arbejdstid som løn«, siger han.

Desuden opfordrer formanden de medlemmer i Københavnsområdet, som ikke er på arbejde kl. 14 i morgen, til at møde op til faneborg ved forligsinstitutionen og på tværs af faggrupperne støtte op om vores forhandlere, så vi kan få en ordentlig løsning.

Uffe Rostrup mener, at arbejdsgiverne skal komme ind i kampen og vise at de sætter pris på de offentligt ansatte ved at byde ind med en ordentlig aftale både på lønnen og arbejdstiden.

deltag i debatten