Uffe Rostrup: "Det er et ualmindeligt spændende valg, vi står overfor."

Formand Uffe Rostrup håber på ro for hele grundskolen i Danmark, men han frygter store reformer og yderligere stramninger, når det kommende folketingsvalg er overstået. Konflikten fra 2013 nager stadig.

D 16. maj 2019

af Peter Krogh Andersen (redaktionen@frieskoler.dk)
FV19

Hvis man kun skal tænke på de frie skoler og deres fremtid, hvor skal man så sætte sit kryds ved det kommende folketingsvalg? Det spurgte vi formand Uffe Rostrup fra Frie Skolers Lærerforening om. 

"Det må du helt selv bestemme, og jeg mener ikke, at formanden for en fagforening skal fortælle folk, hvad de skal stemme. Jeg synes selv, det er meget, meget vanskeligt at finde ud af, hvor jeg skal sætte mit kryds, så jeg forstår godt, hvis der sidder mange medlemmer og tænker: Jeg ved ikke, hvem jeg skal stemme på", siger Uffe Rostrup.

Formanden tænker stadig på behandlingen af lærerne under og efter lockouten i 2013, hvor regeringen ledet af Socialdemokratiet stod i spidsen for en omfattende reform af hele skolesektoren.

"Jeg har svært ved at se bort fra konflikten og reformen fra 2013, og jeg tror stadig, den sidder rigtig dybt i mange af os. Og det gør det ikke nødvendigvis nemmere at vælge, hvem vi skal stemme på". 

Friheden har det svært
Uffe Rostrup har tidligere kaldt den nuværende regerings stramninger af de frie skoler for groteske. Samtidig har han endog meget svært ved at forstå, hvorfor det største oppositionsparti, Socialdemokratiet, vil svække de frie skoler for at styrke folkeskolen. Partiet vil reduceret antallet af elever i de frie skoler og kanalisere penge fra de frie skoler til folkeskolen. Begge sider af midten kan dog blive enige om at gøre det sværere at åbne og drive en muslimsk friskole.

Men står valget dermed blot mellem pest og kolera, set fra de frie skoler? 

"Der er plusser og minusser på hver side af brættet. Der er ingen tvivl om, at jeg er bekymret for Socialdemokratiets syn på frihed, men det er jeg også på Venstres og Dansk Folkepartis. Og det handler ikke bare om muslimer, men helt generelt i forhold til vores muligheder som mennesker for at tro og tænke det, vi gerne vil", siger Uffe Rostrup, som ser enighed og uenighed på tværs af hele det politiske spektrum – og dermed potentielt nye alliancer.

"Jeg synes på mange måder, det er et ualmindeligt spændende valg, vi står overfor. Med stor betydning for det frie skoleområde".

Ingen vil slippe kontrollen Uffe Rostrup har ikke den store tiltro til, at den ene eller anden side frivilligt løsner op for styringen med de frie skoler – tværtimod
– og derfor kommer kampen om friheden til at fortsætte uanset navnet på den næste statsminister.

"Mit håb er, at vi får et folketing og en regering, som rent faktisk forstår, at vi har en grundskolesektor, der ikke er et enten/eller-valg mellem folkeskolen og de frie skoler. Jeg håber, at alle politikerne forstår, at der er nogle balancer mellem folkeskolen og de frie skoler, som skal bevares og understøttes", siger
Uffe Rostrup. Tæt op ad håbet ligger frygten dog og lurer.

"Min frygt er, at vi får en regering, som igen – ligesom alle regeringer de sidste mange år – går ind og laver en hel masse reformer af folkeskolen, fordi det hele nu skal laves om. Jeg er sikker på, at der er nogle ting, der skal laves om – jeg mener, folkeskolen skal have meget mere frihed, end den har – men hold nu op med detailstyringen og de store reformer«, siger Uffe Rostrup. 

Særlige om koblingsprocenten

Mens Socialdemokratiet vil sænke koblingsprocenten – altså støtten til de frie skoler – og andre partier vil bevare det nuværende leje eller hæve den, så har Uffe Rostrup en bøn til alle partier: Find et fast leje, ligesom i perioden fra 1995 til 2009:

»Den skal ikke skal være en del af finanslovsforhandlingerne hvert år. Lige nu kan vi tydeligt mærke, at skolerne er bange for, om socialdemokraterne vinder magten. Det er rigtig svært for vores tillidsmænd at forhandle løn, når skolerne ikke ved, om de pludselig skal spare fem procent. Vores løn skal ikke være styret af politikernes luner. Det er ikke rimeligt«.

deltag i debatten