TV 2-udsendelse giver et helt uretfærdigt billede af både frie skoler og folkeskolen

'Monica mener' er formand for Frie Skolers Lærerforening Monica Lendal Jørgensens faste blogindlæg.

D 26. marts 2022

af Monica Lendal Jørgensen, Formand for Frie Skolers Lærerforening
Monicas mening
Corona

Hvornår kan vi komme til at snakke om politikernes manglende vilje til at prioritere folkeskolen i stedet for at udskamme de frie skoler som fællesskabets fjende?

Vi er for øjeblikket vidner til en målrettet kampagne mod de frie skoler, hvor Arbejderbevægelsens Erhvervsråd, socialdemokratiske politikere og senest TV 2 med udsendelsen ”Flugten til privatskolen” har kørt kanonerne i stilling for at forsvare folkeskolen mod de frie skoler.

Når krybben er tom, bides hestene, og jeg skal love for, at modstanderne af de frie skoler bider fra sig med påstande om, at frie skoler ikke tager socialt ansvar, at frie skoler sorterer de udsatte elever fra, at frie skoler tømmer folkeskolen for ressourcestærke forældre, og at frie skoler dermed undergraver sammenhængskraften i vores land.

Når TV 2 med udsendelsen ”Flugten til privatskolen” vælger at illustrere situationen, hvor en større andel af elever vælger i fri skole ved at vise grædende elever på en nordsjællandsk folkeskole, der ser deres klassekammerater forlade folkeskolen i kombination med billeder fra en jysk privatskole, der profilerer sig på høj faglighed og store krav til skolens elever, så er der ikke alene tale om et helt fordrejet billede, hvor man bevidst vælger to yderpunkter blandt skolerne, som intet har med hinanden at gøre. Det er også i min optik udtryk for noget, der grænser til følelsesporno, for hvordan kan vi ikke have ondt af de børn, som bliver ladt alene tilbage i folkeskolen, mens deres heldigere kammerater må komme på en fri skole. Ikke en eneste af de forældre, der flytter deres barn fra den nordsjællandske skole kommer til orde, og der er ingen oplysninger om den frie skole, som de angiveligt søger over på. I stedet vælger man at lade en privatskole i den anden ende af landet repræsentere alle frie skoler, og det er slet ikke i orden, når TV 2 naturligvis er klar over, at der findes en mangfoldighed af frie skoler med alle mulige forskellige værdigrundlag og elevsammensætninger, som de fuldstændig undlader at nævne. Hvis man tager ud og ser sig omkring på de frie skoler, så vil man opleve, at de er virkelig forskellige, og at den jyske skole i TV 2 på ingen måde er repræsentativ for de frie skoler.

Når Arbejderbevægelsens Erhvervsråd problematiserer ”flugten” fra folkeskolen og over i de frie skoler og gang på gang gør opmærksom på, at det er de ressourcestærke forældre, der samler sig i de frie skoler, så er det en sandhed – men en sandhed med modifikationer. Der er i virkeligheden tale om en bevægelse, som har fundet sted over en meget lang periode, og derfor kan man undre sig over, at det fremstilles som en ”flugt” og en meget dramatisk udvikling. Og så må man være opmærksom på, at fordelingen af ressourcestærke og udfordrede elever er meget forskellig – både på de frie skoler og i folkeskolen.  

Jeg nægter simpelthen at deltage i debat, der tager udgangspunkt i et enten-eller, når det gælder folkeskole og fri skole.

Alle børn har krav på en god undervisning, og derfor skal der være ordentlige rammer og betingelser for både folkeskoler og frie skoler, og alle forældre har ret til at vælge den skole, som de finder bedst for deres barn. De frie skoler skal ikke igen have skylden for folkeskolens udfordringer. Og man løser ikke folkeskolens problemer ved at forringe vilkårene for de frie skoler.

Derfor vil jeg virkelig ønske, at vi kan tage debatten om, hvordan vi kan styrke folkeskolen, så forældrenes valg af fri skole ikke i så høj grad bliver et fravalg af folkeskolen, som det er tilfældet i dag. Jeg er klar over, at det er meget lettere for de ansvarlige politikere at give de frie skoler skylden, end at se indad og erkende, at folkeskolen har udfordringer, som det er politikernes ansvar at løse, så forældre ikke vælger en fri skole af nød, når det bliver for svært at være i folkeskolen.

Og hold så op med at udstille folkeskolen som et sted, hvor staklerne efterlades – det passer simpelt hen ikke. Det er helt uretfærdigt over for en rigtig god folkeskole, hvor 80 % af de danske forældre vælger at lade deres børn blive undervist og leve deres vigtige børneliv!

deltag i debatten