Trivsel: Lærere mangler tid og ro til forberedelse

En trivselsundersøgelse blandt medlemmer af Frie Skolers Lærerforening viser, at der mangler tid og ro til forberedelse på mange af de frie skoler

D 4. marts 2019

af Mikkel Hvid, Kommunikationschef

Flere end hver fjerde lærer på de frie skoler bruger fritid på at forberede og efterbehandle undervisningen. Helt præcis er det 28 procent af lærerne, som altid eller ofte oplever, at de får for få arbejdstimer til forberedelse og efterbehandling. Det viser Frie Skolers Lærerforenings seneste trivselsundersøgelse.

Og selv om foreningen i forvejen ved, at der er problemer med arbejdstiden på de frie skoler, så er trivselsundersøgelsens resultat helt uholdbart, siger Rikke Josiasen, der er formand for kreds 3 og medlem af hovedbestyrelsens arbejdsmiljøgruppe:

»Det går jo slet ikke. Naturligvis skal vi have arbejdstid til at forberede og efterbehandle vores undervisning. Det er ikke opgaver, vi skal være nødt til at løse i fritiden«, siger hun.

Den manglende tid har konsekvenser, understreger Rikke Josiasen. Det går ud over både skolen og den enkelte lærer, når skolerne ikke sikrer en ordentlig balance mellem opgaverne og den tid, lærerne får til at løse dem:

»Undervisning er skolens kerneopgave, og undervisningen bliver altså ikke lige så god, når lærerne ikke har tid nok. Så det går ud over skolen. Og det giver stress og sygemeldinger, når lærerne bliver nødt til at bruge af deres fritid for at løse arbejdsopgaverne. Og sygemeldinger og stress vil igen gå ud over skolen«, siger hun.

Kravene overstiger tiden
Trivselsundersøgelsen, som rummer svar fra 2655 medlemmer, viser samtidig, at 22 procent af lærerne altid eller ofte oplever, at skolens kvalitetskrav er for høje i forhold til den tid, lærerne får til rådighed.

Rikke Josiasen understreger, at det er ledelsens ansvar at sikre en ordentlig balance mellem krav og tid. Men, tilføjer hun, lærerne har også en opgave i at gøre opmærksom på problemerne, når tiden er for knap til opgaverne:

»Hvis vi bare opfatter det som et individuelt problem og knokler igennem til langt ud på de små timer, får vi aldrig det her løst. Vi bliver nødt til i fællesskab at tage emnet op på skolen og stille krav«, siger hun. Et første skridt på vejen kan ifølge Rikke Josiasen være at synliggøre arbejdstiden.

»Problemet er, at vi ofte sidder hjemme og forbereder os, og så er der ingen – hverken kolleger eller lederen – som er opmærksomme på, at balancerne er skæve«, siger hun.

Lærerne mangler ro til forberedelse
Trivselsundersøgelsen viser, at 90 procent af lærerne på de frie skoler forbereder al eller en del af deres undervisning hjemme. Kun halv­delen af de lærere, som deltog i undersøgelsen, mener, at ar­bejdsrummene er velegnede (tilstrækkeligt store, tilstræk­keligt uforstyrrede og med velegnede stole og borde).

Det største problem er ifølge lærerne selv at få ro og et uforstyrret miljø til forberedelsesarbejdet. Næ­sten 52 procent af lærerne op­lyser, at de ikke kan få ro til at forberede sig på skolen. Det er alarmerende, mener hovedbestyrelsesmed­lem Rikke Josiasen:

»Skolerne skal stille arbejds­pladser til rådighed, så lærerne kan forberede sig på skolen. Det fremgår af bekendtgørelse om faste arbejdssteders ind­retning. Og for lærere betyder gode arbejdsrum også ar­bejdsrum eller -muligheder, hvor man ikke hele tiden bliver forstyrret. Man kan ikke regne med, at lærerne kan sidde og forberede sig på lærerværelset eller i frokoststuen«, siger hun.

Fakta: Her forbereder lærerne sig

  • 10 procent forbereder al undervisning på skolen
  • 73 procent forbereder en del af undervisningen på skolen
  • 17 procent forbereder sig aldrig på skolen.

Kilde: Trivselsundersøgelse blandt medlemmer af Frie Skolers Lærerforening

deltag i debatten