To sager på vej til arbejdsretten – en sag venter

Frie Skolers Lærerforening står over for at føre flere sager for medlemmer i det fagretslige system

D 26. oktober 2018

af Mikkel Hvid, Kommunikationschef

Frie Skolers Lærerforening har to, måske tre, sager på vej i Arbejdsretten. Det fortæller foreningens forhandlingschef, Jette Morsing, der samtidig understreger, at det er meget sjældent, at foreningen fører sager i Arbejdsretten. Og nu er der så to eller tre på vej.

Den ene sag føres mod en skole, som afskedigede en arbejdsmiljørepræsentant uden at anerkende det forlængede opsigelsesvarsel.

I den anden sag har en skole stoppet lønudbetalingen til et medlem med henvisning til, at der var en mundtlig aftale om, at
medlemmets ansættelse var midlertidig. Medlemmet, som har en helt almindelig ansættelseskontrakt, kender intet til den påståede mundtlige aftale.

Endelig er der en sidste sag, som foreningen i øjeblikket forhandler med Moderniseringsstyrelsen om. Sagen handler om en lærer, der har været ansat
i et fleksjob på den samme skole i otte år uden lønanciennitet. 

Frie Skolers Lærerforening mener, at medlemmet har omkring 300.000 kr. til gode. Hvis ikke foreningen finder en løsning med Moderniseringsstyrelsen,
føres sagen videre i Arbejdsretten. 

  • Arbejdsretten behandler sager om brud på de kollektive overenskomster.
  • De faglige voldgifter behandler sager om forståelse eller fortolkning af overenskomsten.
  • Begge instanser er en del af det fagretslige system.

 

deltag i debatten