Tilsynet lukker kassen for Iqra Privatskole

Manglende tillid til skolens økonomi har fået Styrelsen for Undervisning og Kvalitet til at stoppe tilskuddet til Iqra Privatskole

D 6. december 2018

af Mikkel Hvid, Kommunikationschef

Styrelsen for Undervisning og Kvalitet (STUK), som fører tilsyn med de frie skoler, meddelte torsdag den 29. november 2018, at tilskuddet til Iqra Privatskole bortfalder med virkning fra 1. december. Beslutningen betyder, at skolen ikke har haft midler til at betale lærerne deres løn.

Iqra Privatskole, der er en af landets største muslimske skoler, har igennem længere tid været under skærpet tilsyn. Tilsynet har både kigget på skolens demokratiske dannelse af eleverne og på skolens økonomi.

Og det er skolens økonomiske situation, som nu får styrelsen til at smække kassen i. Styrelsen skriver, at den ikke har tillid til, at skolen vil kunne fortsætte driften i 2019. Skolens bestyrelse har ikke kunnet overbevise styrelsen om, at der er penge nok til både at drive skolen videre og at betale de knap 14 mio. kr. tilbage, som skolen – ifølge styrelsen – uretmæssigt har modtaget i perioden maj 2017 – januar 2018. Styrelsen afgjorde tidligere på året, at skolen i denne periode ikke levede op til friskolelovens krav, og derfor skulle tilbagebetale det tilskud, den havde modtaget i perioden. Samtidig meddelte styrelsen, at skolen ville være under fortsat skærpet tilsyn og særlig økonomisk bevågenhed.

Skolens bestyrelse bad i november styrelsen om en pause i afdragene på gælden, men det har styrelsen ikke villet bevilge skolen. Der var efter styrelsen opfattelse ikke tilstrækkelig stor sikkerhed for afdragene fortsatte betaling.

Bestyrelsen og forældrekredsen omkring Iqra Privatskole udsendte i starten af december en pressemeddelelse, hvor de beder tilsynet og politikerne om at give skolen en fair chance for at fortsætte driften. Samtidig indkaldte skolen til en støttedemonstration i dag torsdag i København. Demonstrationen blev indkaldt under parolen ”Stop forskelsbehandlingen”. I indkaldelsen skriver initiativtagerne, at tilsynets hårde kurs mod Iqra Privatskole og andre muslimske skoler ”… er et forsøg på sindelagskontrol og sætter helt almene rettigheder ud af spil!”.

deltag i debatten