Thise Friskole løftede lønnen

Det er ikke altid let for lærerne på de frie skoler at stille lønkrav. Men de gjorde det på Thise Friskole. Og det nyttede

D 4. juli 2017

af Mikkel Hvid, Kommunikationschef
Fair lærerløn
Tillidsrepræsentant
Budgetindspil 2019

Sommerfuglene slog kolbøtter i Karin Kokholms mave, da hun med papirerne i hånden kontaktede skolens leder på lærerværelset.

»Har du lige to minutter til mig?«, spurgte hun.

Papirerne indeholdt den lønsammenligning, som Karin Kokholm havde lavet. Den viste, at lærere på Thise Friskole hver måned tjente cirka 800 kroner mindre end kollegerne i folkeskolen om måneden.

Det gik perfekt
Karin Kokholm blev tillidsrepræsentant i august 2014, men hun havde aldrig før bedt om en lokal lønforhandling. Hun vidste godt, at hun burde have forhandle den decentrale løn før. Og hun havde en idé om, at lærerne var lidt bagefter folkeskolen.

Men hun havde ikke kunnet tage sig sammen til det før nu.

»Den første gang er altid svær«, siger hun. »Men nu, hvor jeg kigger tilbage, tænker jeg: Hvorfor gjorde jeg ikke det noget før?«.

Forhandlingerne gik godt. Skolens leder, Dan Otkjær, kiggede på papirerne, han lyttede til argumenterne, og parterne enedes om at lukke løngabet over to år.  

»Der var jeg jo også heldig, at jeg havde en god leder. Vi fik noget ud af vores lønforhandlingerne, og så er det hele jo meget bedre«, siger Karin Kokholm.

Frygten fylder mere
Forhandlingerne og resultatet kom ikke ud af det blå. Karin Kokholm havde arbejdet for det.

Hun havde brugt den lønsammenligner, som ligger på Frie Skolers Lærerforenings (FSL) hjemmeside, så hun vidste, hvor meget lærerne var bagud i forhold til folkeskolen. Og hun havde drøftet efterslæbet og kravene med sine kolleger:

 

Det er vigtigt, at man diskuterer situationen med sine kolleger, og at man har opbakning til sine krav.

Men frem for alt havde hun brugt tid på at være nervøs. For nervøs, det var hun:

»Jeg var virkelig usikker. Jeg var nervøs for, at beregningerne ikke holdt – at der var et eller andet, jeg havde misforstået. Og nervøs for, at jeg ville blive udfordret på tallene og sammenligning«, siger hun.  

En snak med sekretariatets lønkonsulenter skar toppen af den nervøsitet.

Men så er der alt det andet, husker Karin Kokholm:

»Jeg var også bekymret for, om vi overhovedet kunne stille det lønkrav. Virkede det grisk? Og hvad med skolens situation? Var der penge til det? Jeg ved godt, at vi som lærere skal have en ordentlig løn, men jeg ved også godt, at skolen ikke svømmer i penge, og at et lønkrav har konsekvenser«.

En biltur gav sparket
Det var en køretur med tillidsrepræsentanten fra en nærliggende skole, som gav Karin Kokholm sparket og modet til at tage forhandlingen.

De havde været til et kredsarrangement, og på vejen hjem fortalte tillidsrepræsentanten fra den anden skole om deres forhandlinger. De var på folkeskoleniveau. De forhandlede hvert år. Og hun mente ikke, at man skulle frygte lønforhandlingerne.

Det inspirerede Karin Kokholm:

»Snakken i bilen fik mig til at gå hjem og sammenligne lønnen og siden gå ind til vores leder. Og det er jeg glad for, at jeg gjorde. Det var slet ikke så slemt, som jeg forestillede mig det. Og når man først har forhandlet en gang, er det værste overstået«, siger hun.

Karin Kokholms råd til bekymrede tillidsrepræsentanter

  • Brug netværket. Snak med andre tillidsrepræsentanter, især dem fra skoler, som ligner din egen. Her får du inspiration, hjælp og støtte.
  • Spørg konsulenterne. Få hjælp til at sikre, at dine argumenter holder, og at tallene er rigtige.
  • Lås det i kalenderen. Aftal med din leder, at I hvert år forhandler på et bestemt tidspunkt. Så skal du ikke spørge. Så er det hele mere sikkert.  

Gør som Karin

Start de lokale lønforhandlinger på din skole med en snak med en af foreningens lønkonsulenter.

Ring på 87 46 91 10 eller skriv til fsl@fsl.dk

Lederen: Mine lærere må ikke opleve, at de er mindre værd end andre lærere

Lærerne på Thise Skole må ikke opleve, at de er mindre værd end andre lærere. Og skolen vil ikke opleve, at lærerne søger andre steder hen, fordi de får for lidt i løn. To tanker, som lå i baghovedet på skoleleder Dan Otkjær, da han forhandlede decentral løn med lærernes tillidsrepræsentant, Karin Kokholm.  

Sammen indgik de en aftale, så lærerne i løbet af to år indhenter det lønforspring, som folkeskolelærerne har. En aftale, som tillidsrepræsentanten er glad for. Og en aftale, som Dan Otkjær og bestyrelsen fuldkommen står bag.

»Det er vigtigt for os, at medarbejderne ikke er utilfredse med deres vilkår. Men samtidig kan vi heller ikke pludselig hæve lønningerne. Så vi lavede en økonomisk ansvarlig aftale, hvor vi deler merudgiften ud over to år. Det er en god aftale«, siger han.

Dan Otkjær var selv lærer på skolen, inden han for 12 år siden blev skoleleder. Men det er ikke det, der er afgørende, siger han. Nej, det handler snarere om, at han som leder lægger vægt på at sikre det gode samarbejde om og fællesskab på skolen:

»Jeg har nogle lærere, som er meget fleksible, og de er åbne over for idéer og initiativer. Det har jeg brug for, og det sætter jeg pris på. Men når jeg møder fleksibilitet og åbenhed, må jeg også bøje mig mod dem, når de kommer og viser, at de tjener mindre end kollegerne i folkeskolen«.

Dan Otkjær understreger dog, at han ikke gør det for lærernes blå øjnes skyld:

»Min forretning bliver også bedre af, at jeg har tilfredse og glade lærere«.

deltag i debatten