Katolske skoler er elevmagneter

En femtedel af eleverne på de frie skoler går på skoler med et religiøst værdig- rundlag. Det tal er uændret. Men der er store forskydninger inden for gruppen

D 16. december 2016

af Mikkel Hvid, Kommunikationschef

De katolske skoler har fået rigtig mange nye elever de seneste fem år. Fra 2011 til 2015 voksede de katolske grundskolers elevtal med 20,7 procent.
Til sammenligning voksede de frie grundskoler som helhed med 14,7 procent i samme periode.

Det er også de katolske skolers fremgang, som sikrer, at grundskoler med et religiøst værdigrundlag fortsat udgør en femtedel af de frie grundskolers elevmasse. For både de kristne (11,3 procent) og de muslimske skoler (11,7) voksede mindre end sektoren som helhed (14,7).

Internationale elever bidrager
Dan Ingemann Jensen, der er formand for Foreningen af Katolske Skoler i Danmark og skoleleder på Sct. Ibs Skole i Horsens, glæder sig over udviklingen.
Og der er flere forklaringer på det store spring. Et par af de store katolske skoler har åbnet internationale afdelinger, og en ny afdeling giver mange nye ansigter på en gang. Og det er ikke svært af fylde de internationale afdelinger, siger Dan Ingemann Jensen:

»I de store byer er efterspørgslen efter et internationalt tilbud stor«.

Pædagogikken trækker 
Men også de mindre katolske skoler vokser, og det skyldes ifølge Dan Jensen, at skolerne har et godt ry.

 

»Lærerne på vores skoler er rigtig dygtige til at se det enkelte barn og dets muligheder, og det tror jeg, at familierne er opmærksomme på og glade for«.

Dan Ingemann Jensen forklarer, at de katolske skoler bygger på de ordener der i sin tid har startet skolene. I det katolske menneskesyn er vi alle unikke, og vi er forpligtede til at finde og udfolde det, som er særligt for os, fortæller Dan Ingemann Jensen.

»Det er en forpligtelse, vi har, ikke bare over for os selv, men også over for fællesskabet«, siger han.

Det betyder, siger Dan Ingemann Jensen, at lærerne på de katolske skoler er meget opmærksomme på at se den enkelte elev og hjælpe ham eller hende med at finde og dyrke det, som er særegent for dem. Og det giver god skole, mener Dan Jensen.

Ikke flere katolikker
Men selv om skolerne er katolske, mener Dan Ingemann Jensen ikke, at det høje elevtal er et udtryk for, at der er eller bliver flere katolikker i Danmark.

»Nej, det tror jeg ikke. Den katolske kirke fylder stadig meget lidt herhjemme«, siger han.

Han er ikke selv katolik. Og på hans egen skole, Sct. Ibs Skole, finder man kun 80 troende katolikker blandt de 700 elever. Men det er ikke usædvanligt, siger han:

»Det er helt normalt, at der er mange ikke-katolske elever på de katolske skoler«.

EFTERSKOLER ER ISÆR KRISTNE På efterskolerne ser billedet lidt anderledes ud. I 2011 gik 15 procent af efterskoleeleverne på en religiøst defineret skole. I 2015 var tallet vokset til 17 procent. Langt de fleste af efterskolerne var kristne.
 

deltag i debatten