Uffe Rostrup: Det nye ved det nye

FSL-formand, Uffe Rostrup, vil have et repræsentantskabet, der mere aktivt og fremadrettet, og så skal der skrues ned for det formelle på repræsentantskabsmødet

D 27. april 2017

af Mikkel Hvid, Kommunikationschef

To stærke ønsker førte til den nye demokratiske struktur og det nye repræsentantskab: Foreningen ønsker at styrke den direkte forbindelse til tillidsrepræsentanterne. Og foreningen drømmer om at bruge repræsentantskabet mere aktivt, mere udviklende og mere politikformulerende.

Det fortæller formanden for Frie Skolers Lærerforening (FSL), Uffe Rostrup.  

I den nye struktur bliver tillidsrepræsentanterne fødte medlemmer af repræsentantskabet, og dermed får tillidsrepræsentanterne en platform i foreningen, siger Uffe Rostrup:

»Ved at sikre alle tillidsrepræsentanter en plads i repræsentantskabet, styrker vi tillidsrepræsentanternes stemme i foreningen, og vi får via dem en mere direkte kontakt til medlemmerne. Det styrker demokratiet«, siger Uffe Rostrup.

Kredsene kan også vælge repræsentanter til repræsentantskabet, men hovedparten af de delegerede vil komme fra de valgte repræsentanter påskolerne.

Men det nye repræsentantskab handler ikke bare om valgregler og repræsentativitet. Hovedbestyrelsen vil også ændre repræsentantskabets rolle, så der skrues lidt ned for de mere formelle aspekter af mødet. Uffe Rostrup forklarer:

»Hidtil har hovedbestyrelsen – og især formanden – talt meget, mens repræsentantskabet har lyttet meget. Og diskussionerne har handlet meget om fortid – for eksempel beretningen, som beskriver, hvad der er sket siden sidste repræsentantskabsmøde. Sådan er det i mange foreninger, og sådan har det været i mange år. Men det prøver vi at ændre nu. Vi vil bruge det nye repræsentantskab mere aktivt, mere visionært og mere politikudviklende«, siger han.

Derfor regner han heller ikke med, at det nye repræsentantskab skal bruge så meget tid på at bekræfte hovedbestyrelsens oplæg og blåstemple ting, som er sket:

 

Vi skal vende strømmens retning. Repræsentantskabet skal formulere idéer, som hovedbestyrelsen kan arbejde videre på og omsætte til virkelighed i den kommende periode. Vi flytter fokus fra fortid til fremtid.

Uffe Rostrup venter sig meget af netop det aspekt:

»Vi samler jo rigtig mange medlemmer til repræsentantskabet, og så er det tosset, hvis vi ikke bruger deres kreativitet, idéer og tanker. Vi kan gøre meget mere sammen, og det er det, vi nu prøver.

Repræsentantskabet skal bruges til at udvikle og skabe foreningen – ikke kun fungere som passivt stemmekvæg for hovedbestyrelsens forslag«, siger han.        

En anden nyskabelse, som Uffe Rostrup glæder sig til, er det efteruddannelsesmodul for tillidsrepræsentanterne, som indleder repræsentantskabsmødet. Indtil fredag midt på eftermiddagen handler det om at styrke tillidsrepræsentanterne og dermed foreningen. Og det bliver spændende, siger Uffe Rostrup:

»Jeg glæder mig til, at vi for første gang i foreningens historie får samlet alle tillidsrepræsentanter fra hele landet til et fælles efteruddannelsesmodul«.

deltag i debatten