Overblik: Sådan ændres foreningens demokratiske struktur

I år er det første gang repræsentantskabet mødes i det nye format, der blev vedtaget på repræsentantskabsmødet i 2016

D 27. april 2017

af Mikkel Hvid, Kommunikationschef

Den 10. til 11. november 2017 mødes version 2.0 af repræsentantskabet for første gang. Et helt forandret repræsentantskab, som skal styrke medlemsdemokratiet og forhåbenligvis fremme givende diskussioner i foreningen.

Repræsentantskabsmødet foregår for fremtiden hvert andet år over to dage – fredag og lørdag.

Fredag frem til midt på eftermiddagen er tilrettelagt som en efteruddannelsesdag for foreningens tillidsrepræsentanter. De deltager i en række sessioner, workshops, oplæg og foredrag, som tager udgangspunkt i aktuelle problemstillinger, og som klæder dem på til det fagpolitiske arbejde.
Kompetenceløftet vil styrke tillidsrepræsentanterne og dermed også Frie Skolers Lærerforening (FSL) lokalt.

Efter efteruddannelsesarrangementet begynder det egentlige repræsentantskabsmødet med valg, beretning og aktuelle drøftelser.

Du kan komme med på tre måder: som repræsentant for din skole. Som valgt i din kreds. Eller som valgt repræsentant for enten pensionisterne eller de lærerstuderende i Ollerup.  

Det nye repræsentantskab vælges i ulige år, og det vælges for to år ad gangen. I det lige år, hvor repræsentantskabet ikke samles, er der i stedet en generalforsamling for alle kredsbestyrelsesmedlemmer samt foreningens formand og næstformand.

Datoer, du skal være opmærksom på

  • Medio april 2017: Der udkommer den næste udgave af nyhedsbrevet om repræsentantskabsmødet
  • 1. maj 2017: Skolers og kredses medlemstal opgøres. Tallet afgør, hvor mange repræsentanter skolen og kredsen kan sende til repræsentantskabsmødet.
  • 1. maj 2017: Hjemmesiden åbnes for medlemmer, der stiller op som kredsrepræsentant. Sidste frist for at stille op er den 15. august.  
  • 3. maj 2017: Medlemstallet på de enkelte skoler og i kredsene meldes ud.
  • 1. september: Skolerne skal oplyse, hvem de har valgt til repræsentantskabet.
  • 1. – 10. september: De elektroniske valg af kredsrepræsentanterne gennemføres i denne periode. 

deltag i debatten