Tag også hensyn til lærerne, når det besluttes, om skolerne skal genåbne efter nytår

'Monica mener' er formand for Frie Skolers Lærerforening Monica Lendal Jørgensens faste blogindlæg.

D 29. december 2021

af Monica Lendal Jørgensen, Formand for Frie Skolers Lærerforening
Monicas mening
Corona

Med dagens udmeldinger fra sundhedsmyndigheder og børne- og undervisningsminister Pernille Rosenkrantz-Theil, er der opstået tvivl om, hvorvidt det bliver muligt at åbne skolerne igen umiddelbart efter nytår. Sundhedsmyndighederne frygter, at det stigende smittetal og for få vaccinerede børn og unge gør det uansvarligt at genåbne skolerne som planlagt. Ministeren afventer situationen.

Flere politikere og eksperter argumenterer for, at det er vigtigt at genåbne skolerne. Eleverne skal ikke betale prisen igen, lyder argumentet. 

Men det skal lærerne altså heller ikke. I forvejen er lærerne en af de faggrupper, hvor flest har været smittet, og når smitten stiger, bliver ministeren også nødt til også at tænke på lærerne, som skal stå og undervise børnene. En genåbning af skolerne har ikke kun betydning for eleverne.  

Hvis myndighederne beslutter sig for at genåbne skolerne, må ministeriet komme med klare retningslinjer for, hvordan genåbningen kan ske på forsvarlig vis. Lærerne skal ikke igen udsættes for markant højere smitterisiko end resten af befolkningen.

Lige siden skolerne lukkede ned, og eleverne blev sendt hjem til fjernundervisning før juleferien, har det været meldt tydeligt ud fra undervisningsministeriet, at det var en klar forventning, at skolerne skulle åbne igen 5. januar. Samtidig udsendte ministeriet en række anbefalinger om at tage forholdsregler for at undgå smitte på skolerne efter nytår.

Problemet er, at der er tale om anbefalinger, og det har vi ikke brug for som lærere og børnehaveklasseledere. Vi har brug for klare retningslinjer, så det ikke bliver op til den enkelte frie skole at vurdere, om eleverne skal holdes opdelt, så de kun møder egne klassekammerater. Det skal ikke heller ikke være op til den enkelte frie skole at beslutte, om der skal gøres ekstra rent, om det er forsvarligt at tage på lejrskole, om eleverne skal tilbydes test på skolen, eller om lærerne må anvende værnemidler for at undgå smitte.

Hvis ikke myndighederne træffer beslutninger, som også medtænker lærerne og deres arbejdsmiljø, vil det for det første hurtigt lukke skoler ned igen, alene fordi der ikke kan skaffes vikarer for de mange smittede og syge medarbejdere. Lige inden juleferien var vi tæt på det scenarie på en række skoler.

For det andet så giver anbefalinger anledning til mange diskussioner på skolerne, hvor der er nogen, som mener, at forholdsreglerne er alt for få og lemfældige, mens andre synes, at skolerne bør køre som vanligt uden hensyn til smitterisiko. Det giver uro blandt lærerne i en tid, hvor udfordringerne står i kø i forvejen.

Som lærere og børnehaveklasseledere ved vi godt, at eleverne har brug for at komme i skole, og vi ved også, at det er svært at lykkes med undervisningen, når den skal foregå digitalt i længere perioder. Vi er meget bekymrede for de sårbare elever, som har særligt svært ved at deltage i fjernundervisningen, og som har brug for at møde læreren.

MEN som lærere har vi altså også brug for, at der tages hensyn til vores arbejdsmiljø. Det skal være sundt og sikkert at gå på arbejde – også under en pandemi. Og derfor må ministeren komme med klare retningslinjer, så skolerne kan åbne med så begrænset risiko for smitte som overhovedet muligt.

deltag i debatten