Tænk også på lærerne, når nu alle elever er tilbage

Et blogindlæg af Uffe Rostrup formand for Frie Skolers Lærerforening om den aktuelle corona-situation.

D 19. maj 2020

Corona
Uffes uforbeholdne
Debat

Hvis du har det ligesom mig, så har de sidste par måneder ikke været sjove. Det er meget sjovere at være sammen med kolleger og elever på arbejdspladsen, end det er at være det digitalt, hvor man ikke kan aflæse de små signaler om, hvorvidt de har det godt, keder sig, følger med og ikke mindst hvor man kan indgå i den sociale pingpong, som hver dag finder sted ved kaffen, over de to klapsammenmadder til frokost eller i cykelskuret, når man møder ind.

Faktisk har en af de gode ting ved corona lockdown’en været, at mange af os har fundet ud af, hvor vigtig vores arbejde er – også for vores sociale liv.

Og nu er vi så enten tilbage eller på vej. Nogen glæder sig helt vildt over at få lov at gøre skoleåret færdigt på en god måde, andre er bekymrede, fordi de enten selv er bange for at blive smittet eller for tage smitte med til familien derhjemme. Uanset om man er det ene eller andet, så håber jeg, at du kan se dig selv i den genåbning af skolerne, som nu er i gang.

Foreningen har i de forløbne uger kæmpet benhårdt for, at genåbningen ud over et skole- og elevperspektiv også tilgodeså medarbejderne – noget, som ikke mange har talt om, men det har vi.

Og jeg synes faktisk, at det er lykkedes. Det skal ikke være nogen hemmelighed, at vi har fået henvendelser, som omhandler grundskoler, som har åbnet hele butikken op for almindelig skole. Sædvanlige mødetidspunkter, samme pausetider og samme lærere i alle fag. Jeg vil ikke tøve med at sige, at disse skoler næppe har forstået intentionerne i det genåbningspapir, som er udarbejdet i Undervisningsministeriet og Sundhedsstyrelsen. For ideen er netop, at skolerne sørger for, at eleverne møder ind forskudt, holder pause forskudt, og at man forsøger at begrænse antallet af lærere til den enkelte klasse. Derfor synes jeg, at hvis din skoles måde at genåbne skolen på gør dig utryg, så skal du henvende dig til foreningens sekretariat.

Det kan heller ikke holdes hemmeligt, at når det kommer til efterskolerne, så har jeg personligt været meget bekymret for den genåbning, som begyndte i går. Men jeg synes faktisk, at vi endte med at få nogle fornuftige regler for genåbningen, når det nu er politisk vedtaget, at de skal åbne. Men det er til gengæld ligesom på grundskolerne helt afgørende, at alle retningslinjer følges nøje, når skolerne slår dørene op.

Det starter med, at skolens leder i samarbejde med tillidsrepræsentant og arbejdsmiljørepræsentanten laver en risikovurdering, som følges op af de nødvendige beredskabsplaner. Det handler om, at der anskaffes værnemidler til de lærere, som skal tilse eventuelt smittede på skolen. Det handler om, at skolerne faktisk efterlever kravet om at hjemsende hele familiegrupper, hvis en elev i familiegruppen er konstateret smittet. Det handler om at sørge for, at familiegrupperne ikke blandes indendørs, at der holdes høj hygiejne, og at rengøringen lever op til de meget omfattende krav fra ministeriet og Statens Serum Institut. Det er afgørende, at efterskolerne ikke bliver arnestedet for en genopblussen af den smitte, som vi i fællesskab har været så gode til at bekæmpe.

Og til sidst så er der lige arbejdsvilkårene, som du vender tilbage til din skole på. Det er vigtigt at vide, at overenskomsten ikke på noget tidspunkt har været sat ud af kraft. Det betyder, at når skoleåret lige om lidt er slut, så skal du have opgjort din præsterede arbejdstid – det er ledelsens ansvar at gøre dette. Herudover er det meget vigtigt, at især efterskolerne i den kommende tid er meget opmærksomme på de ret komplicerede regler, der er for afholdelse af fridage. Reglerne er ikke sat ud af kraft, og de er ikke lavet for at genere dig. Faktisk tværtom: De er til for at beskytte dig og dine kolleger.

Selv om det er synd for eleverne, at de ikke har været på skolen de sidste to måneder, så skal du holde til et langt lærerliv, og derfor har vi regler for, hvor længe i træk du må arbejde uden fridage – og de regler skal skolerne overholde. Også de sidste seks uger af indeværende skoleår.

Så uanset om du vender glad eller bekymret tilbage på skolen, så skal du ikke gå på kompromis med de få arbejdstidsbetingelser, som skolerne rent faktisk skal leve op til. For det er godt nok elevernes sidste seks uger inden sommerferien, men det er seks uger af resten af dit lange lærerliv. Så pas på dig og selv og dine kolleger i genåbningen af skolerne.

deltag i debatten