Sundhedsstyrelsens og politikernes udmeldinger er ikke i sync

Et blogindlæg af Uffe Rostrup formand for Frie Skolers Lærerforening om den aktuelle corona-situation.

D 8. april 2020

Corona
Uffes uforbeholdne
Debat

Det står helt klart efter pressemødet onsdag den 8. marts, hvor undervisningsminister Pernille Rosenkrantz-Theil deltog, at der ikke er fuld overensstemmelse mellem, hvad undervisningsministeren og sundhedsstyrelsen melder ud omkring, hvorvidt lærere fra familier med coronasmitte eller pårørende, der er i risikogruppen, skal komme på arbejde, når skolerne gradvis åbner i løbet af de næste uger. Ligeså står det heller ikke tindrende klart, om børn, som ikke selv viser symptomer, men kommer fra hjem, hvor der er coronasmitte, må komme i skolen. Politikerne siger lige nu nej, mens Sundhedsstyrelsen siger ja.

Det duer selvfølgelig ikke. Derfor søger foreningen i øjeblikket at få en afklaring på disse spørgsmål i ministeriet. Vi forventer, at der meget snart kommer en klar udmelding på, hvad myndighederne egentlig anbefaler.

Ligeledes er der også visse udfordringer, når talen falder på rengøring af skolerne. Der lægges op til en massiv rengøringsindsats på daglig basis. De frie skoler har indrettet sig meget forskelligt, og hvor langt de fleste skoler sikkert har professionelle rengøringsfirmaer til at forestå rengøringen, så er der også skoler, hvor det enten er eleverne eller forældrene, der gør rent. I en almindelig skolehverdag går det sikkert fint, men i den nuværende situation er der brug for professionel rengøring af skolerne. Vi har brug for sikkerhed for, at lærerne møder ind under de allerbedste og -tryggeste rammer. Derfor har vi også bedt ministeriet præcisere, at der naturligvis skal gennemføres professionel rengøring på skolerne. Ligesom det også er væsentligt at forhøre sig om, hvem der egentlig godkender, at en fri skole lever op til Sundhedsstyrelsens anbefalinger.

Der er med Sundhedsstyrelsens vejledning fra den 7. april, således rejst et hav af spørgsmål, der lige i øjeblikket afventer svar. Men du kan være sikker på, at vi benhårdt forfølger svarene, og lige så snart vi har dem, vil de blive videreformidlet til dig og dine kolleger.

deltag i debatten