Skolerne skal agere ordentligt, hvis de siger farvel til lærere

Et blogindlæg af formanden for Frie Skolers Lærerforening Uffe Rostrup

D 13. maj 2019

Debat
Uffes uforbeholdne

Foråret er højsæson for afskedigelser på de frie skoler. Skolerne tilpasser bemandingen til det nye skoleårs start i august, og i den forbindelse skiller de sig af med dem, som de ikke længere kan finde plads til. Det er hverken sjovt for de berørte eller deres kolleger at være en del af det. Ikke desto mindre er det i orden, hvis det foregår efter de aftalte spilleregler.

Men det gør det desværre ikke altid. I øjeblikket ser vi en ualmindelig kedelig tendens, hvor skolerne i stedet for at afskedige lærerne tilbyder dem en fratrædelsesordning.

Man kan godt tænke, at det er fint, at lærerne på den måde slipper for at blive fyret. Men man skal være meget opmærksom, for der er regler for afskedigelser, varsler og lønforhold som overenskomstmæssigt skal overholdes, og som skolerne forsøger at omgå ved at give en lærer tilbud om fratrædelse i stedet for fyring.

Overenskomsten fastslår, at en opsigelse skal være velbegrundet, at den afskedigede skal have et opsigelsesvarsel på mellem en og seks måneder, opsigelsen skal forhandles med skolens ledelse, og fagforeningen skal have tid til at forholde sig til og kontrollere opsigelsen.

Men i øjeblikket oplever vi, at skolerne presser lærerne til at skrive under på fratrædelsesordninger med så kort betænkningstid, at vi som fagforening ikke har mulighed for at kontrollere, om ordningen er i orden, om alle feriedage er talt med, eller om medlemmet reelt skulle have en større godtgørelse.

Det er ikke alene dårlig stil – det er uordentligt og uartigt!

En del skoler lægger yderligere pres på og siger, at skolen ikke har råd til at betale det fuldt opgjorte beløb, og at læreren ikke skal konsultere Frie Skolers Lærerforening. Det undergraver overenskomstens sikring af de ansatte.

Jeg må på det stærkeste opfordre jer alle sammen til at hjælpe de af jeres kolleger, som står i en umådelig svær situation, med at sørge for, at deres afsked med skolen bliver så ordentlig som mulig. Og sørg for, at medlemmet får så lang betænkningstid, så sekretariatet har tid til at kigge på sagen. Ved en normal opsigelse har foreningen en svarfrist på en måned, og det er der ofte brug for. Og det her er ikke noget, man som medlem bør stå alene med.

Så husk at råde de af jeres kolleger, som står i en afskedigelsessituation, til straks at søge råd i Frie Skolers Lærerforening – der er mange penge på spil. Penge, som den enkelte ikke nødvendigvis kan overskue omfanget af, og penge der kan bruges til at give en afskediget lærer en ny start på en anden skole eller i et andet erhverv.

deltag i debatten