Skolerne opfordres til at fastholde arbejdstidsplanlægningen

Registrer din arbejdstid – det er ekstra vigtigt, når skolerne er lukket ned

D 1. april 2020

af Jette Morsing og Mikkel Hvid
Corona

Skolelukningen og hjemsendelsen rejser en række spørgsmål om lærernes arbejdstid. På efterskoleområdet står foreningerne samlet bag en anbefaling, der kan være retningsgivende for de lokale aftaler, som skolerne eventuelt indgår. Der findes ikke en tilsvarende anbefaling på grundskoleområdet. Derfor må lærere og tillidsrepræsentanter på grundskoleområdet pejle efter de generelle regler og de udmeldinger, der er kommet fra centralt hold.  

To perioder – to forskellige vilkår
Betingelserne for afvikling og ændring af arbejdstiden er forskellige, afhængigt af hvilken periode der er tale om.

De centrale parter er enige om, at den arbejdstid, som den dag, du blev sendt hjem, var planlagt i den første skolelukningsperiode – fra hjemsendelsen til og med den 29. marts – er afviklet. Som lærer skylder du ikke skolen noget fra den periode. Det gælder også den arbejdstid, som var planlagt til særlige aktiviteter (skole/hjemsamtaler, lejrskoler mv.), som måske ikke har kunnet gennemføres.

Medarbejder- og Kompetencestyrelsen skriver om den arbejdstid, der er planlagt i den anden skolelukningsperiode – fra den 30. marts til og med den 13. april – at ”… på undervisningsområdet, hvor der gælder en årsnorm, opfordres (vores fremhævelse) arbejdsgiverne til så vidt muligt at fastholde den nuværende arbejdstidsplanlægning frem til slutningen af hjemsendelsesperioden”.

Fra områdets øverste arbejdsgiver lyder der altså en klar opfordring til, at skolerne så vidt muligt fastholder den nuværende arbejdstid og planlægning. Meldingen fra Medarbejder- og Kompetencestyrelsen flugter fint med det, som Skatteministeriet og CFU meldte ud efter deres centrale forhandlinger. Ministeriet og CFU har, fremgik det efter forhandlingerne, en fælles forståelse af, at lærerne ikke kan komme til at skylde arbejdstid i nedlukningsperiode. Det betyder efter Frie Skolers Lærerforenings opfattelse, at en lærer som udgangspunkt ikke uden en lokalaftale kan få ændret en dag med arbejdstimer til en dag uden arbejdstimer (en såkaldt nul-dag).

Lokalaftaler er mulige
Der forhandles fortsat med grundskoleforeningerne om en fælles anbefaling a la den, der er indgået på efterskoleområdet. Men selvom det ikke skulle lykkes at lave en sådan aftale, så kan skolens ledelse og tillidsrepræsentanterne godt indgå lokale aftaler om, hvordan arbejdstiden lægges til rette. Det følger af Lov 409.

Frie Skolers Lærerforening har i den forbindelse to opfordringer:

  • Registrer din præsterede arbejdstid. Det kan blive ekstra vigtigt i denne situation.
  • Hvis I på skolen indgår lokalaftaler, som gør det muligt for skolen at flytte arbejdstid til når skolen åbner igen, skal I være meget opmærksomme på, at arbejdsbyrden for lærerne ikke bliver for stor i den sidste del af skoleåret. Så sørg for, at der er hegn om, hvor mange timer, der kan overføres. I skal også sikre jer, at den arbejdstid, som den enkelte lærer faktisk har præsteret i nedlukningsperioderne, indgår i opgørelsen af arbejdstiden.

 

Meld ind, hvis der er problemer

Hvis du oplever, at skolen i urimelig grad udnytter mulighederne til at omlægge arbejdstiden, bør du straks kontakte Frie Skolers Lærerforening, så foreningen kan overveje, hvordan forløbet kan håndteres.

deltag i debatten