Skolerne kan kræve coronapas, test og svar

Ny lov giver arbejdsgivere ret til at kræve fremvisning af gyldigt coronapas og åbenhed om smitte med corona.

D 23. november 2021

af Mikkel Hvid, Kommunikationschef
Corona

Med de stigende smittetal blev corona igen kategoriseret som en samfundskritisk sygdom, og det får en række konsekvenser på skoler og andre arbejdspladser. Således førstebehandlede Folketinget Lov 94 den 23. november. Loven vil, hvis den bliver vedtaget, give arbejdsgiveren ret til …

  • at pålægge de ansatte at fremvise coronapas;
  • at kræve, at de ansatte lader sig teste;
  • at pålægge de ansatte at informere arbejdsgiveren, hvis de testes positive for corona.

Hvis arbejdsgiveren vil kræve et gyldigt coronapas, skal de ansatte på forhånd informeres om, at de vil blive afkrævet et pas, når de møder på arbejde. Arbejdsgiveren skal samtidig informere om årsagen til kravet om coronapas. Informationen om coronapas skal også sendes til tillidsrepræsentanten og arbejdsmiljørepræsentanten, og det skal på forhånd drøftes i samarbejdsudvalget.

Arbejdsgiveren skal også på forhånd informere en medarbejder, hvis arbejdsgiveren ønsker vedkommende testet. Kravet om test skal være sagligt begrundet – for eksempel i behovet for at begrænse smitten, i arbejdsmiljøet eller i hensynet til driften.

Hvis arbejdsgiveren kræver, at du skal testes, vil den tid, det tager, være arbejdstid, og du skal kompenseres for de udgifter, der er i forbindelse med en test. 

Ud over disse nye regler indføres kravet om, at medarbejderne skal informere arbejdsgiveren, hvis de er smittet med corona. 

Loven blev førstebehandlet i dag tirsdag den 23. november. Det forventes, at den vedtages uden ændringer torsdag den 25. november ved tredjebehandlingen.

deltag i debatten