Skolerne åbner – det er super. Men det kræver aftaler, beslutninger og retningslinjer

Et blogindlæg af Uffe Rostrup formand for Frie Skolers Lærerforening om den aktuelle corona-situation.

D 8. maj 2020

Corona
Uffes uforbeholdne
Debat

Så er Danmark ved at åbne op igen. Mette Frederiksens stort opsatte genåbning af Danmark blev præsenteret i går – torsdag den 7. maj 2020 –, og selvom jeg sidder tilbage med fornemmelsen af, at genåbningen mere er politisk end sundhedsmæssig begrundet, så hilser jeg med glæde, at man har prioriteret at få de store børn tilbage i skole fra den 18. maj og fremefter.

På grundskolerne sker genåbningen med udgangspunkt i de lokale muligheder – en løsning, som vi som forening har været talsmænd for.

Det betyder, at ikke alle skoler vil kunne lukke lige meget op. Det skyldes ikke mindst, at folketingets partier holder fast i, at afstandskravet på to meter fortsat gælder, og dermed bliver der nogle fysiske begrænsninger i, hvor meget visse skoler kan åbne. Også ressourcespørgsmålet er vigtigt her. Mange skoler bruger allerede mange lærerkræfter på at undervise de flere hold, som er opstået i kølvandet på afstandskravet. Det betyder, at det kan være svært at få undervisere nok til at understøtte en tilbagevenden for alle.

Vi har hele tiden i foreningen ment, at man skal åbne så meget som muligt for skolen. Det er der flere grunde til. Det giver ingen mening, at ingen elever kan komme tilbage, blot fordi ikke alle kan. Det er vigtigt at gå i skole. Og den seneste tid har vist, at det ikke kun er vigtigt i forhold til det faglige. Det sociale og fællesskabet har mindst lige så stor betydning.

Og så er det selvfølgelig også vigtigt i forhold til de socialt udsatte børn og unge, at de nu igen kan komme i skole. Der har i de forløbne måneder desværre været alt for mange historier om elever, der udebliver fra den digitale undervisning, børn, hvis forældre ikke kan hjælpe med forståelsen af undervisningen i hjemmet og ikke mindst at antallet af underretninger til de sociale myndigheder er styrtdykket fordi vi lærere ganske enkelt ikke ser dem og taler med dem.

Grundskolerne får derfor det benspænd, at der vil være forskel på, hvor meget der kan åbnes op. Nogle steder vil alle elever kunne komme tilbage på fuld tid, mens man sikkert andre steder vil se, at de store elever kommer til i få timer eller dage om ugen. Er det uretfærdigt, at der er forskel? Ja, under normale omstændigheder, men i dette forår, hvor intet er som det plejer (måske med undtagelse af vejret), giver det faktisk god mening. Skolen kommer til at fortsætte med at køre med nødundervisning, uanset om det sker i fysisk eller digital form, og vores opgave bliver derfor at lave så meningsfuld undervisning for eleverne året ud, som det overhovedet lader sig gøre.

Også efterskoleeleverne får lov til at komme tilbage og færdiggøre deres efterskoleår. Men forholdene, hvorunder de skal komme tilbage, ligger endnu ikke fast. Foreningen vil i de kommende dage bliver inddraget i arbejdet med at udforme tilbagevendingskriterierne. For ud over elevaspektet i genåbningen, så skal der også tages hensyn til de ansatte.

Der er således en række spørgsmål, som tårner sig op, når talen falder på efter- og kostskolers færden i denne coronatid. De fleste kostskoler har holdt åbent under hele krisen, men det afføder faktisk bekymring blandt nogle lærere. Jeg tror, at de fleste kan forstå, at de udsatte børn og unge, som er på kostskolerne, har godt af at være netop der, men hvor er de henne i weekenderne, når de tager hjem?

Hvem har de været sammen med? Hvordan skal de behandles, når de kommer tilbage og hoster eller skranter på anden vis? Og hvordan skal skolen håndtere, at elever bliver syge på skolen? Skal de isoleres? I så fald hvor? Skal de hentes hjem af forældrene? Skal de lærere, der passer dem, have værnemidler til rådighed? Der er mange spørgsmål, som handler om to ting: den interne smitte mellem eleverne og lærernes og alle andre ansattes ve og vel.

I forbindelse med genåbningen af grundskolernes mindste klasser kom Sundhedsstyrelsen med en vejledning til åbningen, og det er gået rigtigt fint på skolerne. Der har vitterligt ikke været mange problemer, for skolelederne har langt de fleste steder taget sundhedsmyndighedernes anvisninger meget seriøst. Det håber jeg vil fortsætte, når nu resten af skolerne skal åbne. Men det kræver også, at der er meget klare anvisninger eller krav til skolerne, om hvad der kan lade sig gøre, og hvad der ikke går. Derfor bliver den næste uges tid meget afgørende. Grundskolerne kan sikkert i mange forhold indrette sig efter nogenlunde samme devise, som man allerede kender fra genåbningen for de mindste klasser. Men på efterskoleområdet og også kostskolerne skal der laves helt nye vejledninger, som tager højde for, at de netop er døgnskoler.

Jeg er sikker på, at det samarbejde, der indtil nu har båret hele den frie skolesektor gennem denne her krise, igen vil vise sit værd i den kommende tid. Og jeg er sikker på, at vi nok skal få genåbnet de frie skoler på en god og sundhedsmæssigt forsvarlig måde.

Det vil vi starte med at arbejde for allerede i dag.

deltag i debatten