Skolen genåbner men på en helt ny måde

Den skole, som genåbner, adskiller sig både fra skolen før coronaen og den skole, som genåbnede for et lille år siden.

D 5. februar 2021

af Mikkel Hvid, Kommunikationschef
Corona

Når skolen på mandag den 8. februar genåbner for de yngste klasser, vil det være en nødundervisningsskole. Det gælder frem til den 1. marts, og det gælder for alle klassetrin og uanset, om undervisningen foregår online eller fysisk.

Nødundervisningen betyder, at skolens ledelse kan justere i undervisningstimetallet, i fagkombinationen og i ambitionsniveauet. Der er altså hverken krav eller forventning om, at du som lærer skal kunne levere undervisnings på samme niveau som normalt. Men det er skolens ledelse, som skal melde ud.

Anbefalinger menes alvorligt
I ministeriets retningslinjer for genåbningen står en masse anbefalinger og nogle enkle håndfaste krav. Anbefalingerne har tidligere frustreret Frie Skolers Lærerforening, da de skaber tvivl og usikkerhed på skolerne.

Ministeriet har i forbindelse med de nyeste retningslinjer understreget, at det forventer, at skolerne efterlever anbefalingerne. Det formuleres kun som anbefalinger og ikke krav, fordi der ikke er en direkte lov bag udmeldingerne.

Sådan siger retningslinjerne

 • 0.- til og med 4.-klasse skal møde på skolerne, mens resten af skolen fortsat undervises online.
 • Dog skal udsatte elever, som har særlige pædagogiske, sociale eller inlæringsmæssige udfordringer, fortsat tilbydes fysisk undervisning – også i de ældste klasser.
 • I genåbningen er det vigtigt, at skolen tænker i at begrænse smitterisikoen og skabe et så trygt arbejdsmiljø som muligt for lærerne.

Undervisningsministeriets anbefalinger for genåbning af grundskolens mindste klasser

 • Der skal ikke undervises på tværs af klasser og klassetrin. Eleverne i en klasse skal undgå møder med elever fra andre klasser – både i og uden for undervisningen.
 • Skolen bør tilrettelægge undervisningen og genåbningen, så hver klasse har så få lærere som muligt, og at lærerne møder så få forskellige klasser som muligt.
 • Der skal sikres to meters afstand mellem eleverne og dig. Og dagligdagen skal arrangeres, så I som lærere indbyrdes kan holde to meters afstand – lærer- og teamsmøder, for eksempel, skal holdes online.
 • Du skal tilbydes lyntest i arbejdstiden. Den praktiske løsning på det er på vej.
 • Du har ret til at bruge visir i undervisningen.
 • Skolen skal tage hensyn til lærere og ansatte, der er i risikogruppen.

Derudover er der en række mere generelle anbefalinger, som ikke direkte berører dig som lærer:  

 • skolen skal tilbyde gode muligheder for at sikre håndhygiejne (håndvaske og håndsprit);
 • skolen skal afsætte de nødvendige ressourcer til rengøring, som lever op til myndighedernes kvalitetskrav. Der skal være særlig opmærksomhed om rengøring af mulige kontaktpunkter;
 • skolen skal være særlig opmærksom på reglerne om hjemsendelse og selvisolation, hvis man har symptomer;
 • skolen skal sikre rutiner, så der bliver luftet ud i de lokalerne.
 • alle sociale arrangementer og arrangementer, som indbefatter overnatning, bør aflyses.

Hent de nye retningslinjer på uvm.dk

deltag i debatten