Skolen er allerede åben for udsatte elever

Undervisningsministeren mener, at skolerne har overset, at udsatte elever skal undervises på skolen

D 30. april 2020

af Mikkel Hvid, Kommunikationschef

Skolelukningen gælder ikke for udsatte elever. De skal fortsat undervises på skolen – og det har de skullet lige siden marts, hvor skolerne ellers blev lukket. Det understreger undervisningsminister Pernille Rosenkrantz-Theil (S) i et svar til Venstres undervisningsordfører, Ellen Trane Nørby.

Pernille Rosenkrantz-Theil henviser til, at der i den lov, som lukkede skolerne, udtrykkeligt står, at skolelukningen ikke gælder for børn og unge, der har ”… helt særlige sociale, pædagogiske eller behandlingsmæssige behov”. Men, siger ministeren i et interview med folkeskolen.dk, den del af loven har skolerne tilsyneladende overset i forvirringen.

Det er uklart, hvad Pernille Rosenkrantz-Theils præcisering betyder i praksis. Det står klart, at skolens leder har pligt til – via lærerne – at identificere de udsatte elever og undervise dem på skolen. Men hvem, hvordan og hvor mange – det er stadig uklart. Skal eleverne modtage den samme nødundervisning som kammeraterne men på skolen og under opsyn af og med støtte fra en lærer? Eller skal de udsatte elever have en helt normal skoledag – hvis skolen ikke er lukket for dem, er den vel åben, og så er det vel en helt normal skole?

Næstformand Monica Lendal Jørgensen siger, at Frie Skolers Lærerforening ikke har overblik over, hvor mange af de frie skoler som faktisk har været opmærksom på og levet op til paragraf 2:

»Vi ved, at mange skoler har tilbudt nødpasning, som de skal, men om de også har holdt skolen åben for undervisning af udsatte elever på alle klassetrin, det ved vi ikke«, siger Monica Lendal Jørgensen.

Det er naturligvis et problem, hvis skolerne ikke har overholdt en bestemmelse i loven, siger Monica Lendal Jørgensen, men, fortsætter hun, problemet kan også være, at det kan være svært at trække en grænse:

»Loven lægger op til, at vi skal undervise elever, som har ”… helt særlige …” sociale, pædagogiske og behandlingsmæssige behov”, på skolen. Men det kan jo være forskelligt, hvad skoleledelsen vurderer som helt særlige behov – altså hvor man trækker grænsen. Og som vi læser det, er det op til skolelederens skøn, hvad der er særligt«.

Monica Lendal Jørgensen peger dog på, at hvis nogle elever ikke logger på og følger nødundervisningen hjemmefra, så taler paragraffen 2 for, at skolelederen skal tilbyde dem undervisning på skolen. Samtidig, siger hun, er det også muligt, at netop den lange skolelukningsperiode har haft en negativ effekt på nogle af de udsatte elever.

Uddrag af Bekendtgørelsen om lukning og genåbning af skolerne

§ 1. Private og offentlige dagtilbud, skoler, uddannelsesinstitutioner og obligatoriske tilbud samt andre institutioner og pasningsordninger på Børne- og Undervisningsministeriets område skal holde lukket.

Stk. 2. En lukning efter stk. 1 indebærer, at dagtilbud, skoler, institutioner m.v. ikke må modtage børn og unge samt elever, kursister og deltagere, jf. dog §§ 2 og 8.

 § 2. En lukning efter § 1 omfatter ikke:

1) Børn og unge, hvis dette er begrundet i barnets eller den unges helt særlige sociale, pædagogiske eller behandlingsmæssige behov, herunder begrundet i forholdene i hjemmet” (vores fremhævelse).