Shhhhhh ….. der forhandles!

Et blogindlæg af FSL-formand Uffe Rostrup

D 19. marts 2018

OK18
Debat
Uffes uforbeholdne

Du har måske undret dig over, at du ikke har hørt noget om overenskomstforhandlingerne for nylig – altså ud over, at der forhandles i forligsinstitutionen.

Det skyldes ganske enkelt, at alle forhandlinger er belagt med tavshedspligt for de involverede parter. Det gælder sådan set både, når vi forhandler sådan helt almindeligt med hinanden, og når det spidser til, som det desværre gør det denne gang.

Når forhandlingerne ender i forligsinstitutionen, så er forhandlingerne pålagt skærpet tavshedspligt. Det betyder reelt, at der slet ikke kommer noget ud fra forhandlingslokalerne, og derfor får vi ikke meget at vide.

Det, vi ved, er, at der forhandles mellem de statslige forhandlere og Finansministeriet om lønrammen (altså om, hvor meget der skal afsættes til lønstigninger i den kommende periode) og om de statsansattes betalte frokostpause. Sideløbende forhandles der mellem Kommunernes Landsforening og Forhandlingsfællesskabet om lærernes arbejdstid. Men der slipper altså ikke noget ud om, hvad det så er de snakker om, og hvor langt de er nået.

I mellemtiden gør vi det eneste, som vi kan gøre – nemlig at forberede os på den strejke og efterfølgende lockout, som er varslet, men som vi håber aldrig kommer.

Jeg er sikker på, at situationen fylder meget på skolerne. Og det er også vigtigt, at I forbereder jeg på, hvad der eventuelt skal ske, hvis konflikten kommer. Vi ved fra sidst, at der er flere ting, som er afgørende for, at en konflikt ikke skaber meget langtidsvirkende effekter.

For det første er det vigtigt, at I allerede nu taler om, hvordan I ønsker, at skolen skal reagere, når I kommer tilbage på arbejde. For det andet er det vigtigt, at lederne forstår deres rolle og ikke sætter andre eller sig selv til at udføre konfliktramt arbejde – det skabte meget dårlig stemning sidst.

Forhåbentligt hjælper det denne gang, at lederne selv er en del af konflikten. Frie Skolers Ledere har også varslet nogle få af deres mellemledere i konflikt. Man kan håbe på, at de ikke kæmper en voldsom kamp for at holde skolerne åbne, men i stedet lader konflikten virke.

Men som sagt, vi må alle forberede os – men det er stadigt tilladt at håbe på, at alle forberedelserne bliver forvandlet til skønne spildte kræfter.

deltag i debatten