Sæt demokrati på dit skoleskema

Et blogindlæg af Monica Lendal Jørgensen, næstformand i Frie Skolers Lærerforening

D 1. februar 2018

af Monica Lendal Jørgensen, Formand for Frie Skolers Lærerforening

Under overskriften ”Sæt demokrati på skoleskemaet” lancerer Undervisningsministeriet nu et omfattende materiale til brug for en indsats, som skal løbe i hele 2018. Som en del af indsatsen lægger ministeriet op til en særlig temauge i uge 12 på alle landets skoler.

Frie Skolers Lærerforening sad med i en baggrundsgruppe, som kom med input til projektet, og selv om der naturligvis er elementer, som efter vores opfattelse kunne have været anderledes, så giver det god mening for lærerne på de frie skoler at kigge på materialet og vælge det, som man vil bruge.

Ikke mindst på baggrund af sidste års ændring af friskoleloven, hvor det nu præciseres, at skolerne skal bibringe eleverne demokratisk dannelse, bør man efter min opfattelse jævnligt drøfte, hvordan man på den enkelte frie skole lever op til dette krav.

I en tid, hvor der er en tendens til at sætte alt på formel og opstille konkrete mål for undervisningen i skolen, kan man frygte, at et begreb som demokrati ender som et fast og meget veldefineret begreb, og her tror jeg, at de frie skoler har noget vigtigt at byde ind med, hvis vi vil det.

På samme måde som den enkelte skole har frihed til at vælge sit eget værdigrundlag, så er der ingen tvivl om, at opfattelsen af, hvordan man bibringer eleverne demokratisk dannelse – eller dannelse i det hele taget - kan være meget forskellig. Men uanset, om man mener, at elevrådet er stedet, hvor skolens demokrati praktiseres, eller det snarere er den gode og frie samtale mellem mennesker, der er vigtig, så bør skolerne og lærerne forholde sig til, hvordan de understøtter en udvikling, hvor eleverne er frie til at tænke, tale, tro og mene.

De frie skoler kan i høj grad bidrage til debatten om demokratisk dannelse, fordi de frie skoler står solidt på en grund af frihed og folkestyre. De frie skolers frihed er i udtryk for den demokratiopfattelse, som vi har haft i Danmark i århundreder, men det er jo ikke det samme, som at demokratiet ikke har udviklet sig – og det er slet ikke det samme, som at demokratiet er en veldefineret og færdig disciplin, som vi bare skal have alle børn og unge til at lære.

Som lærer kan du vælge at bruge det nye materiale i det omfang og på den måde, som passer til din undervisning og din skole. Men du og dine kolleger kunne jo også bruge det som en anledning til at drøfte, hvordan I på skolen forholder sig til demokrati og dannelse – eller frihed og folkestyre - i det hele taget. 

 

deltag i debatten