Sådan tjekker du dine feriefondsmidler

Når du får en opgørelse i din e-Boks over dine feriefondsmidler, og du tænker: "Hvordan i alverden tjekker jeg, om det er korrekt?", finder du svaret her.

D 10. februar 2021

af Michael Sørensen, Konsulent

Vi har lavet nogle intervaller, som beløbet med stor sandsynlighed vil lande inden for. Du finder intervaller for grundskolelærere, børnehaveklasseledere, efterskolelærere og højskolelærere i bunden af denne artikel.

Er dit feriefondsbeløb i intervallet for din skoleform og dit løntrin, så bør det være korrekt.

Hvad nu, hvis beløbet ikke ligger i intervallet?
Lander du ikke i intervallet, kan der være mange grunde til det. I beregningerne har vi forudsat, at du har afholdt 16,64 feriedage i perioden fra 1. september 2019 til 31. august 2020 (for højskolelærere er der forudsat 21,64 feriedage). Har din skole placeret ferien anderledes, eller du har afholdt erstatningsferie, vil dit feriefondsbeløb kunne være lidt lavere.

Har du skiftet job, ændret din beskæftigelsesgrad eller er steget et løntrin, kan det også se anderledes ud. Ofte vil du dog alligevel kunne se det nogenlunde, evt. ved hjælp af at vægte perioderne.

Og så skal beregningsmodellens forudsætninger holde. Har du fx en højere eller lavere lokalløn, kan du risikere at ryge udenfor intervallet. 

Er du deltidsansat, vil du nogenlunde kunne ramme tallet ved at gange intervallet med din beskæftigelsesgrad.

Har du været på barselsorlov med barselsdagpenge i perioden fra 1. september 2019 til 31. august 2020, og er det opgjorte beløb lavere end intervallet, kan det skyldes, at skolen har glemt, at du skal have beregnet feriefondsmidler af et beløb svarende til din normale løn i den periode, hvor du har modtaget dagpenge

Fik du i efteråret 2020 udbetalt en del af feriefondsmidlerne, skal du huske at fradrage beløbet, hvis du vil beregne dit resttilgodehavende. Der bliver mulighed for udbetaling af de resterende feriefondsmidler i foråret 2021.

Grundskolelærer

Som fuldtidsansat bør dine feriefondsmidler ligge inden for dette interval.

Løntrin
Interval i kroner (før skat)
1
44.000 - 49.000
2
47.000 - 52.000
3
50.000 - 55.000
4
53.000 - 58.000

Beregningsgrundlag
For grundskolelærere har vi forudsat et ugentligt gennemsnitligt lektionstal på 25 ved beregningen af undervisningstillægget.
Der er som gennemsnit gået ud fra et lokallønstillæg på 2.650 kr./måned, og intervallet er sat til +/- 1.500 kr.

Børnehaveklasseleder

Som fuldtidsansat bør dine feriefondsmidler ligge inden for dette interval.

Løntrin
Interval i kroner (før skat)
1
41.000 - 46.000
2
43.000 - 48.000
3
45.000 - 50.000
4
46.000 - 51.000

Beregningsgrundlag
For børnehaveklasseledere har vi forudsat et ugentligt gennemsnitligt lektionstal på 27 ved beregningen af undervisningstillægget. 
Der er som gennemsnit gået ud fra et lokallønstillæg på 2.650 kr./måned, og intervallet er sat til +/- 1.500 kr.

Efterskolelærer

Som fuldtidsansat bør dine feriefondsmidler ligge inden for dette interval.

Løntrin
Interval i kroner (før skat)
1
43.000 - 48.000
2
45.000 - 50.000
3
49.000 - 54.000
4
52.000 - 57.000

Beregningsgrundlag
For efterskolelærere er der ikke medregnet et evt. undervisningstillæg, men derimod er kostkoletillægget indregnet.
Der er som gennemsnit gået ud fra et lokallønstillæg på 2.200 kr./måned, og intervallet er sat til +/- 1.500 kr.

Højskolelærer

Som fuldtidsansat bør dine feriefondsmidler ligge inden for dette interval.

Løntrin
Interval i kroner (før skat)
1
41.000 - 46.000
2
43.000 - 48.000
3
46.000 - 51.000
4
49.000 - 54.000

Beregningsgrundlag
For højskolelærere er kostskoletillægget indregnet. Der er taget udgangspunkt i, at du intet lokallønstillæg har.

deltag i debatten