Så er den samlede aftale for OK18 på plads

Et blogindlæg af formanden for Frie Skolers Lærerforening Uffe Rostrup

D 18. maj 2018

OK18
Debat
Uffes uforbeholdne
OK18 resultat

De vise ord om, at enhver overenskomstforhandling har sit eget liv, har endnu engang vist sig at være sande. Sandsynligvis har OK 18 faktisk haft så meget liv, at den vil blive husket af både forhandlere og ansatte i den offentlige sektor i mange år frem.

Her til formiddag er det lykkedes at lande den sidste del af aftalen. Det handler om den del, som lige præcis omhandler de frie skoler.

Alle overenskomstforhandlinger består af to sæt forhandlinger: en, hvor forholdene for samtlige statsansatte forhandles, og en, hvor forholdende for lærer og børnehaveklasseledere på de frie skoler og efterskolerne forhandles. De sidstnævnte kaldes organisationsforhandlinger.

Organisationsforhandlingerne har denne gang været usædvanligt pressede, idet det ved afslutningen af de statslige aftaler blev aftalt, at alle organisationsforhandlinger skulle være afsluttet inden for fjorten dage –den 18. maj – altså i dag! Samtidig var det aftalt i den statslige aftale, at hvis man ikke blev enige om at bruge de penge, der er afsat til forhandlingerne (0,23 % af den samlede lønsum) til noget andet, så ville de blive udmøntet som leverpostej til alle. Det betyder, at det reelt er svært at aftale ret meget, da pengene allerede er aftalt anvendt – et ret stort problem for en organisation som os, som har nogle krav, som koster penge, og hvor vi godt ville kunne bruge de 0,23 %. Problemet er bare, at de krav vi stiller, ikke lige kan afhandles på en formiddag (hvilket reelt var, hvad der var af tid til at præsentere og forhandle krav).

Vi har i Frie Skolers Lærerforening brugt virkelig meget tid og mange ressourcer på at forberede organisationsforhandlingerne, som vi derfor føler er blevet jappet igennem – og det har været stærkt frustrerende.

Så derfor er jeg også glad for at kunne skrive, at vi i dag har landet en aftale på organisationsniveau, som giver os bedre tid. I stedet for udelukkende at smøre de 0,23 % ud som leverpostej, så har vi faktisk lavet en aftale om, at alt, hvad der har med løn at gøre, kan forhandles i den næste overenskomstperiode. Det betyder, at vi den 1. september indleder en forpligtende drøftelse med Moderniseringsstyrelsen om, hvordan vi i fællesskab bedre kan understøtte den decentrale løndannelse. Ligesom vi også i perioden vil se på, hvordan vi eventuelt kan forenkle det eksisterende lønsystem. Herudover vil de 0,23 % udmøntes som et pensionsgivende tillæg på 900 kr. om året, som du får fra den 1. oktober i år.

Jeg er glad for resultatet, for risikoen var, at vi ikke havde kunnet lande noget som helst. Men med denne aftale, så får vi mulighed for i ro og mag at tage grundige drøftelser af ikke mindst det decentrale lønsystem. Forhåbentlig fører disse drøftelser til, at vi kan få bedre værktøjer til at få den decentrale løn til at fungere især på friskoler og efterskoler.

Nu har vi så et fuldt sæt af aftaler, og derfor vil der fra på tirsdag blive ændret på de slides, som vi har gennemgået ved OK møderne, da resultatet af organisationsaftalerne også kommer ind – vær opmærksom på det, hvis du og dine kolleger gennemgår dem i FSL-klubben.

Jeg håber, at vi med det samlede sæt af aftaler kan få en god afstemning.

Og til sidst skal der blot lyde en stor opfordring til at huske at stemme. Vi skal ikke overlade beslutningen om, hvordan vores arbejdsforhold på de frie skoler skal være, til andre end os selv – derfor er det vigtigt, at du stemmer.

Hovedbestyrelsen anbefaler et ja til overenskomsten.

deltag i debatten