Rynkeby Friskole er katastrofalt langt fra FAIR LÆRERLØN!

Et blogindlæg af FSL-formand Uffe Rostrup

D 23. oktober 2017

At skrive i vrede og affekt er aldrig nogen god ide, så det kan være, at jeg skulle have ladet være med at skrive dette blogindlæg! For jeg er sgu både gal, vred, indigneret og meget mere.

På Rynkeby Friskole på Fyn har de siden foråret 2017 forhandlet om den lokale løn. Et scenarie, som kendes fra mange andre skoler landet over, men hvor I næppe kunne drømme om en så horrible afslutning, som lærerne på Rynkeby Friskole har været udsat for.

Skolen har en lønpolitik, hvori der står, at den vil tilstræbe at betale den samme løn som i folkeskolen. I forbindelse med forårets forhandlinger ændrer bestyrelsen pludselig lønpolitikken. Nu skal der i stedet stå, at målet for lokal løn på Rynkeby Friskole er at sammenligne lønnen med de andre frie skoler i nabolaget. På det her tidspunkt har lærerne en lokalløn på 33.000 kr. om året.

Så skolens bestyrelse tager det oprindelige løntilbud af bordet og erstatter det af et tilbud om 15.000 kr. per mand per år. En lønnedgang på 18.000 kr. om året eller 1.500 kr. om måneden per lærer!

Lærerne har ingen som helst intentioner om at gå ned i løn. De gør et godt stykke arbejde, hvilket både skolens ledelse og bestyrelsen da også ofte gør dem opmærksom på.

Da parterne ikke kan nå hinanden, bliver sagen indbragt til behandling i det mest uduelige tvisteløsningssystem i kongeriget, og efter endnu en resultatløs forhandling i Moderniseringsstyrelsen mandag, lykkedes det ikke at indgå en aftale om lokal løn.

Moderniseringsstyrelsen vil sikkert hævde, at det manglende resultat skyldes LC/Frie Skolers Lærerforenings modvilje mod at komme skolen i møde. Vi mener ganske enkelt ikke, at det er lærernes opgave at gå ned i løn for at forældrene kan slippe for at betale mere i skolepenge. Lønkroner er ikke penge, som skal anvendes til mursten, tage eller kloaksystemer.

Da vi ikke nåede et resultat, har lærerne ikke kun mistet de 18.000 kr., som skolen bad om, men alle deres lokallønstillæg – 33.000 kr. eller 2.750 kr. per mand per måned.

Nedgangen i lønnen begrundes med, at skolen ikke længere har råd til den høje lærerløn – skolen er økonomisk udfordret. Men er det lærerne, der skal betale for det? Er det lærernes lønkroner, som skal gå til, at skolen skal have nyt tag eller nye kloakker? Nej – det er det ikke. Hvis skolen har for ringe et grundlag at drive skole på, så må man øge klassestørrelserne, elevoptaget eller forældrebetalingen. Man kan da ikke tage lønnen fra lærerne. Det er bestyrelsens opgave at drive og udvikle skolen på en måde, så der er penge til at betale lærernes løn. Og er der ingen løsning på problemerne ad en af de andre veje, så har skolen ganske enkelt ikke et eksistensgrundlag.

For første gang i foreningens historie indkalder vi til demonstration ved Rynkeby Friskole på onsdag kl. 14.30. Kom og bak lærerne op i denne fuldstændig forfærdelig lønsag. Kom og deltag. 

Det her er en tendens, som ikke må brede sig. I grundlaget for lokal løn står der meget tydeligt, at skolen skal afsætte penge til lokalløn, og at denne skal udvikle sig. Så det er afgørende, at vi gør opmærksom på, at den lokalløn lærerne har, den skal udvikles – ikke afvikles.

Uffe Rostrup, formand for Frie Skolers Lærerforening

deltag i debatten