Rynkeby Friskole behandler sine lærere uacceptabelt og fornedrende

Lærerne mister en månedsløn. Og det illustrerer de store problemer, der er med lønsystemet, sagde Uffe Rostrup ved onsdagens demonstration i Rynkeby

D 26. oktober 2017

af Mikkel Hvid, Kommunikationschef

For formanden for Frie Skolers Lærerforening, Uffe Rostrup, var det både uvant og grænseoverskridende at stå på en ølkasse og tale til godt 150 lærere ved en demonstration uden for en konkret skole. Det har han aldrig gjort før.

Men, fortsatte han, det er nødvendigt, for det, der i øjeblikket sker på Rynkeby Friskole, er både hårrejsende og helt usædvanligt. Uffe Rostrup forklarede:  

»At lærerne er blevet frataget, hvad der svarer til en månedsløn, fordi skolen mangler penge til renoveringsprojekter, er ganske enkelt uacceptabelt og fornedrende, og det vidner om en manglende værdsættelse af lærerne som fagpersoner på skolen«.

Han håbede, at den store demonstration i den lille by ville gøre skolens forældre opmærksomme på, at man ikke kan behandle lærerne, som bestyrelsen gør det.

Midt under de lokale lønforhandlinger nægtede bestyrelsen at forlænge den gældende lønaftale. Da lærerne ikke vil acceptere en ny aftale med en betragtelig lønnedgang, mister de nu alle deres lokale løntillæg. I praksis mister hver lærer 33.000 kr. om året.

Skolerne skal udmønte penge
Uffe Rostrup pegede samtidig på, at situationen på Rynkeby Friskole viser, at det nuværende lønsystem ikke fungerer på de frie skoler.

Systemet kunne godt fungerer, mener han, og det kan være en rigtig god idé med nogle lønmidler, som den enkelte skole fordeler. Men, fortsatte Uffe Rostrup, mange skoler fordeler ikke pengene som lokalløn, men bruger den til alt muligt andet som for eksempel Rynkeby Friskoles renoveringsprojekter. Og det er problemet, sagde Uffe Rostrup:

»Da lønsystemet ikke er aftalebaseret men baseret på skoleledelsens villighed til at putte penge i systemet, så er der sjældent penge nok at fordele«, siger Uffe Rostrup, som fortsatte:

»Det betyder, at udmøntningen af lokal løn overlades til den berømte gode – eller måske snarere berygtede – arbejdsgiveradfærd, som Moderniseringsstyrelsen taler så varmt for, men som de på ingen måder selv agerer efter«.

Tag nu ansvar, MOS
Uffe Rostrup langede i den forbindelse ud efter Moderniseringsstyrelsen og arbejdsgiverne for ikke at tage ansvar for lønsystemet og lønudviklingen på det frie skoleområde.

»Vi vil i Frie Skolers Lærerforening arbejde på, at vi fremover får aftalte forhold omkring, hvor meget skolerne skal forpligtes til at udbetale i lokal løn«, sagde Uffe Rostrup. 

Uffe Rostrup: Rynkeby Friskole skriver fake news

Uffe Rostrup gav ikke meget for oplysningerne i det nyhedsbrev, som Rynkeby Friskoles bestyrelsen sendte til forældrene for at redegøre for situationen. Bestyrelsen skriver, at lærerne på skolen for tillæg, som er flere gange større end gennemsnittet på friskolerne.

Men det passer ikke, siger Uffe Rostrup: »I en tid, hvor begrebet fake news tilsyneladende ikke kun er forbe-holdt den siddende amerikanske præsident, så kan jeg konstatere, at skolens oplysninger til forældrene desværre må henregnes til den ka-tegori«

Uffe Rostrup slog fast, at lærerne på Rynkeby Friskole havde haft til-læg, som var pæne set med friskolebriller, men ikke prangende og langt efter folkeskolelærernes. Og lønførende har de slet ikke været. »Men nu kommer de til at være blandt landets absolut dårligst betalte lærere«, sagde Uffe Rostrup.

»De blev ofre for en kynisk bestyrelse, som mente, at det var vigtigere at prioritere renovering af tag og tagrender end at udvikle lærernes løn mod det niveau, som de selv tidligere har angivet som det rigtige – nemlig folkeskoleniveau«.

deltag i debatten