Rigtig god ferie!

Et blogindlæg af formanden for Frie Skolers Lærerforening Uffe Rostrup

D 27. juni 2018

af Uffe Rostrup, Formand for FSL
Debat
Uffes uforbeholdne

Det har været et langt forår – i hvert fald i fagforeningsmæssig sammenhæng. Overenskomstforhandlinger, som indledtes i december 2017, blev først endeligt afsluttet i starten af juni. Et helt usædvanligt forhandlingsforløb, som der er sagt og kan siges meget godt og dårligt om, men som demonstrerede, hvad fagbevægelsen kan, når den står sammen.

Også i vores egen lille forening har OK18 afstedkommet stor aktivitet. Selvom forhandlingerne for mig på et personligt plan var stærkt frustrerende, så var det enormt livsbekræftende at komme rundt og tale med så mange af jer i de tre møderunder.

Tusinde tak for jeres store engagement i foreningens virke i de seneste måneder – det har været helt vildt vigtigt for mig hele tiden at prøve at have fingeren på pulsen i forhold til, hvad I tænkte om, hvor OK18 tog os hen. Også mange tak til alle jer, som har været aktive på Facebook, Twitter og andre mere moderne SoMe-platforme. Uanset om det har været positive eller negative tilkendegivelser i forhold til foreningens holdninger og ageren, så har diskussionerne været vigtige for den linje, som vi valgte i foreningen. Vi ved udmærket godt, at der er mange, som har stemt ”ja”, fordi de ikke kunne se et alternativ. Vi ved udmærket godt, at der er en udbredt skepsis i forhold til den arbejdstidskommission, som vi skal bygge vores arbejdstidsforhandlinger på i 2021. Og vi ved udmærket godt, at der er stor opmærksomhed på, om det lykkes os i løbet af de næste halvandet år at få løst nogle af de udfordringer, som vi helt generelt har med at få decentral løn til at fungere. Det har alle skeptikerne bidraget til at sætte fokus på – og det er af stor betydning for de kommende års virke for foreningen.

På et punkt skylder vi Sophie Løhde stor tak:-). Vi har siden 1. januar fået 600 nye medlemmer. Jeg er sikker på, at det skyldes et målrettet arbejde fra såvel de ansatte på sekretariatet, kredsbestyrelserne og disses formænd samt ikke mindst fra tillidsrepræsentanterne – men vi bliver nok også nødt til at give Sophie Løhde lidt af æren. Vi har nu passeret 10.000 medlemmer, og jeg håber, at de nye medlemmer vil være med til aktivt at udvikle og præge foreningen, ligesom vi der har været med i mange år, har haft tradition for at gøre.

Jeg er sikker på, at året også er ved at være godt brugt ude på skolerne. En velfortjent sommerferie står for døren. Jeg glæder mig til at holde ferie. Men jeg ved også, at når vi rammer 1. august, så glæder jeg mig også til at komme i gang igen. Jeg håber, at du og dine kolleger har det ligesådan. I hvert fald håber jeg, at du har mulighed for at få sat stikket i kontakten, så du kan få opladt batterierne på lige præcis den måde, som er god for dig.

Jeg ønsker dig en rigtig god sommerferie, og så håber jeg, at vi ses igen til møder i kredsene til næste skoleår.

deltag i debatten