Repræsentantskabet skal vælge formand og næstformand

Alle medlemmer kan stille op til de to ledige poster som formand og næstformand. Kandidater skal melde sig senest 7. oktober 2021.

D 24. juni 2021

af Mikkel Hvid, Kommunikationschef

Hvis du vil stille op som formand eller næstformand, når Frie Skolers Lærerforenings repræsentantskab mødes til november, skal du senest 7. oktober 2021 melde dig som kandidat.

Du melder dit kandidatur ved at maile en stillerliste til fsl@fsl.dk. Stillerlisten er et dokument, hvor 20 almindelige medlemmer af foreningen skriver under på, at de opstiller dig, og hvor du skriver under på, at du accepterer opstillingen.

Som almindeligt medlem (ikke pensionister, studerende og æresmedlemmer) kan du stille op til begge valg. Du kan dog ikke vælges, hvis du sidder i bestyrelsen for en skoleforening på det frie skoleområde, eller hvis du er bestyrelsesmedlem og har stemmeret i bestyrelsen for en fri skole.

Det er repræsentantskabet, som vælger formand og næstformand. Formanden vælges for fire år, næstformanden for to år – altså frem til repræsentantskabsmødet i 2023.

De to pladser er blevet ledige, efter at Uffe Rostrup meddelte, at han ikke genopstiller som formand, og Monica Lendal Jørgensen meddelte, at hun er kandidat til posten som formand. Monica Lendal Jørgensen har samtidig meddelt, at hun ikke fortsætter som næstformand, hvis hun ikke vælges som formand.

Du skal melde dit kandidatur senest den 7. oktober ved at maile stillerlisten til fsl@fsl.dk. Du kan ikke vælges til en af de to poster, hvis du overskrider denne dato.

Sådan stiller du op

 • Du melder dit kandidatur ved at sende en stillerliste til fsl@fsl.dk.
 • Stillerlisten er et dokument, hvor 20 medlemmer af foreningen skriver under på, at de opstiller dig, og hvor du skriver under på, at du accepterer opstillingen.
 • Du skal melde dit kandidatur senest den 7. oktober. Du kan ikke vælges til en af de to poster, hvis du overskrider denne dato.

Hent stillerlisten til posten som formand

Hent stillerlisten til posten som næstformand

Læs om de to posters aflønning og vilkår

 • Formandens vilkår

  Formandens løn indstilles af hovedbestyrelsen og besluttes af repræsentantskabet i forbindelse med budgetbehandlingen. Lønnen udgør den 1. april 2021 912.325 kr. plus pension. Lønnen fremskrives med den statslige regulering og den aftalte reststigning.

  Hvis formanden modtager løn eller honorar for lønnede poster eller tillidshverv, som han eller hun bestrider i kraft af rollen som formand i foreningen, modregnes indtægterne i lønnen fra foreningen.

  Når en formand fratræder, modtager han eller hun en fratrædelsesgodtgørelse på mellem fire og otte måneders løn. Der optjenes en måneds godtgørelse per år, man bestrider hvervet. Fratrædelsesgodtgørelsen vil dog minimum svare til fire måneders løn.

  I forbindelse med fratrædelse kan en afgående formand få dækket udgifter til bestyrelses- eller erhvervsfaglig kompetenceudvikling. Der dækkes udgifter op til 25.000 kr., hvis den afgående formand har været på posten i fem år, 50.000 kr. i op til ti år og 75.000 kr. efter mere end ti år. Beløbet fremskives med prisudviklingen. 

 • Næstformandens vilkår

  Næstformandens løn udgør 80 procent af formandens. 

  Hvis næstformanden modtager løn eller honorar for lønnede poster eller tillidshverv, som han eller hun bestrider i kraft af rollen som næstformand i foreningen, modregnes indtægterne i lønnen fra foreningen.

  Når en næstformand fratræder, modtager han eller hun en fratrædelsesgodtgørelse på mellem fire og otte måneders løn. Der optjenes en måneds godtgørelse per år, man bestrider hvervet. Fratrædelsesgodtgørelsen vil dog minimum svare til fire måneders løn.

  I forbindelse med fratrædelse kan en afgående næstformand få dækket udgifter til bestyrelses- eller erhvervsfaglig kompetenceudvikling. Der dækkes udgifter op til 25.000 kr., hvis den afgående næstformand har været på posten i fem år, 50.000 kr. i op til ti år og 75.000 kr. efter mere end ti år. Beløbet fremskives med prisudviklingen. 

deltag i debatten